554

Nije namijenjeno rješavanju problema kao što su:

- problematično ponašanje pojedinaca, nesporazumi sa
  susjedima i/ili bilo kojom skupinom ljudi

- bilo kakva hitna intervencija (poplava u stanu i sl.)

- psi koji ometaju lavežom ili nisu na uzici ili nemaju brnjicu

- požari, zagađenja zraka i vode

- buka

- prijedlozi za postavljanje novih posuda za otpad, novih
  rasvjetnih tijela, semafora i slično

- žalbe na rad gradskih tijela ili bilo kojih tijela javne uprave

- bespravna gradnja

- divljanje po cestama, konzumiranje droga, javna opijanja,
  nasilje nad životinjama, preprodaja i sl.

Za to postoje nadležna tijela kojima se uvijek možete obratiti.

SLUŽBENA STRANICA

POGLEDAJTE

POPIS ULICA

GRAD METKOVIĆ

TISAK

OSMRTNICE

10.7.2020.
Nediljko Grmoja
pok. Joze
1942. - 2020.
Nediljko Grmoja

KONTAKT

dolina neretve

Mjere potpore proizvođačima voća i povrća zbog gubitka ruskoga tržišta
 

Metković, 15. listopada 2014.
 

U Narodnim novinama broj 111/14. i 117/14.  objavljena  dva Pravilnika o mjerama potpore proizvođačima voća i povrća zbog gubitka ruskog tržišta.

Odlukom Ruske federacije od 7. kolovoza 2014. godine, zabranjen je  uvoz određenih poljoprivredno prehrambenih proizvoda iz Europske unije u Rusku federaciju.

Kako bi se spriječilo da postojeća situacija na tržištu, koja je posljedica Odluke Ruske federacije o zabrani uvoza određenih poljoprivredno prehrambenih proizvoda iz Europske unije, preraste u ozbiljniji ili trajniji poremećaj, Europska komisija odlučila je uvesti izvanredne mjere pomoći proizvođačima voća i povrća.

Temeljem Uredbi EK , Ministarstvo poljoprivrede donijelo je sljedeće pravilnike:

1.       Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe (Narodne novine br. 111/14)

Ovim Pravilnikom se uređuje provedba Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 932/2014 оd 29. kolovoza 2014. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća i o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 913/2014.

Izvanredne mjere pomoći propisane Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 932/2014 i ovim Pravilnikom uključuju mjere povlačenja voća i povrća sa tržišta, neubiranja i zelene berbe za razdoblje od 18. kolovoza do 30. studenoga 2014. godine.

2.       Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (Narodne novine br. 117/14)

Ovim Pravilnikom uređuju se privremene izvanredne mjere potpore proizvođačima voća i povrća u provedbi Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2014 оd 29. rujna 2014. o utvrđivanju budućih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (u daljnjem tekstu: Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 1031/2014).

Izvanredne mjere pomoći propisane Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1031/2014 i navedenim Pravilnikom uključuju mjere povlačenja voća i povrća u razdoblju od 30. rujna 2014. do datuma kada će količine iz Priloga i Pravilnika biti iskorištene ili do 31. prosinca 2014. godine, ovisno o tome što bude prije.

Povlačenje s tržišta, neubiranje i zelena berba učinkovite su mjere upravljanja krizom u slučaju viškova voća i povrća zbog privremenih i nepredvidivih okolnosti. Države članice dobile su mogućnost da kroz provedbu jednog ili više postupaka na najučinkovitiji način iskoriste količine voća i povrća dodijeljene svakoj pojedinoj državi članici.

Financijska pomoć Europske unije dodijelit će se u skladu s procijenjenim količinama proizvoda na koje ima utjecaj zabrana Ruske federacije. Za svaku državu članicu te količine su izračunate na temelju trogodišnjeg prosjeka izvoza određenih proizvoda u Rusiju.

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1031/2014 napravljena je raspodjela maksimalnih količina proizvoda po državama članicama.  Republici Hrvatskoj dodijeljena je maksimalna količina od 1.050 t za jabuku i 7.900 t za mandarinu.

Pored ovih količina svakoj državi članici dodijeljeno je dodatnih maksimalno 3.000 t za jedan ili više sljedećih proizvoda (rajčice, mrkva, kupus, paprika, cvjetača i brokula, salatni krastavci, kornišoni, gljive roda Agaricus, jabuke, kruške, šljive, jagodasto voće, stolno grožđe, kivi, slatke naranče, klementine i mandarine).

Ministarstvo poljoprivrede odlučilo se za provedbu postupka povlačenja s tržišta jabuka i mandarina, a dodatne količine dodijeljene Republici Hrvatskoj dodane su na 1.050 t za jabuku tako da ukupne količine koje se mogu povući s tržišta iznose 4.050 t za jabuku i 7.900 t za mandarinu.

Primatelji proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju su:

  • humanitarne organizacije – Hrvatski Crveni križ (www.hck.hr)  i Hrvatski Caritas     (www.caritas.hr)

  • centri i ustanove socijalne skrbi – prema popisu sa službenih stranica Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr)

  • ustanove za predškolski odgoj i srednjoškolsko obrazovanje

  • prema popisu sa službenih stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr)

  • ustanove za osnovnoškolsko obrazovanje koje ne sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća – prema popisu sa službenih stranica Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr)

  • bolničke ustanove – prema popisu sa službenih stranica Ministarstva zdravlja (www.zdravlja.hr)

  • kaznena tijela – prema popisu sa službenih stranica Ministarstva pravosuđa (www.mprh.hr).

Detaljne informacije mogu se naći u Vodiču Ministarstva poljoprivrede o provedbi izvanrednih i dodatnih mjera potpore.

 GRAFIČKI PRIKAZI

IZVANREDNE MJERE POTPORE
(POVLAČENJE S TRŽIŠTA, ZELENA BERBA I NEUBIRANJE)

IZVANREDNE MJERE POTPORE
POVLAČENJE S TRŽIŠTA