551

Nije namijenjeno rješavanju problema kao što su:

- problematično ponašanje pojedinaca, nesporazumi sa
  susjedima i/ili bilo kojom skupinom ljudi

- bilo kakva hitna intervencija (poplava u stanu i sl.)

- psi koji ometaju lavežom ili nisu na uzici ili nemaju brnjicu

- požari, zagađenja zraka i vode

- buka

- prijedlozi za postavljanje novih posuda za otpad, novih
  rasvjetnih tijela, semafora i slično

- žalbe na rad gradskih tijela ili bilo kojih tijela javne uprave

- bespravna gradnja

- divljanje po cestama, konzumiranje droga, javna opijanja,
  nasilje nad životinjama, preprodaja i sl.

Za to postoje nadležna tijela kojima se uvijek možete obratiti.

SLUŽBENA STRANICA

POGLEDAJTE

POPIS ULICA

GRAD METKOVIĆ

TISAK

OSMRTNICE

KONTAKT

reagiranje


Marija Vučković: Županija je prva zatražila sastanak na temu
Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 

Metković, 3. veljače 2015.

 

Poštovani,

 

Na temelju članka 40. Zakona o medijima, a u vezi s priopćenjem dr. medicine Marijane Galov o problemima u radu s djecom s neurorazvojnim poteškoćama, molim Vas da objavite ovaj tekst kojim nastojim ispraviti manji dio teksta s netočnim i nepotpunim informacijama.

Naime, u priopćenju stoji da su o problemima „pisanim putem početkom lipnja 2014. godine obaviješteni članovi Stručnog vijeća, ravnatelj g. Mihovil Štimac i zamjenica župana gđa Marija Vučković.“  Netočno je da sam o problemima izviještena pisanim putem početkom lipnja, već sam ja inicirala sastanak na ovu temu u drugoj polovici lipnja 2014. godine s ravnateljem Doma zdravlja gospodinom Mihovilom Štimcem, zamolivši ga da sastanku nazoče odgovarajuće i stručne osobe – zaposlenici Doma zdravlja, pa su tako sastanku nazočili dr. medicine Marijana Galov i dr. medicine Berislav Šušnjar. Prethodno o problemima djece s neurorazvojnim poteškoćama nisam dobila nikakvu obavijest od gđe. Marijane Galov, već sam reagirala na predstavku jednog roditelja koju sam dobila dan prije.

Na sastanku me dr. Galov izvijestila o problemima s kojima se susreće u radu od kojih je izdvojeno:

-        Nedostatan broj osoblja;

-        Potreba dodatne edukcije kako  bi se rad s djecom s neurorazvojnim  poteškoćama
               obavljao u skladu s pravilima struke;

-       Zaseban prostor za rad s djecom.

Nakon što sam poslušala izlaganje dr. Galov, predložila sam da se, ukoliko su s tim suglasna upravljačka tijela Doma zdravlja , u što skorijem roku napravi stručna podloga s terminskim planom i planom financiranja aktivnosti koje je dr. Galov izložila kao potrebne za bolji rad s djecom s neurorazvojnim poteškoćama. Tražila sam da se Dubrovačko-neretvanskoj županiji dostavi plan educiranja osoblja, prijedlog funkcioniranja odjela za vrijeme educiranja dijela osoblja, prijedlog prostora za uređenje i proračun potrebne opreme, te procjenu potrebnog zapošljavanja za što bi suglasnost trebalo ishoditi od nadležnog ministarstva. Na temelju takvog plana izrađenog od strane stručnih osoblja u odjelu i potvrđenog od strane upravljačkih tijela Doma zdravlja (ravnatelj i Upravno vijeće), mogli bismo zajedno pokrenuti daljnje aktivnosti, vjerujem barem dio njih ostvariti, na dobrobit Grada Metkovića, zaposlenika Odjela za fizikalnu medicinu, te naročito na dobrobit djece s poteškoćama. Sve ove aktivnosti sam ja predložila i, koliko se sjećam, postigli smo suglasje o istome. Usto sam zamolila ravnatelja i zaposlenike nazočne sastanku da nakon perioda obustavljanja rada s djecom kojeg smatraju neophodnim kako bi pružili odgovarajuće usluge ostalim pacijentima (prema njihovim riječima radilo se o dijelu ljetnih mjeseci) ponovo uspostave terapije za djecu s neurorazvojnim poteškoćama. Tom prigodom sam naglasila da će Dubrovačko-neretvanska županija u skladu s iskazanim prioritetima Doma zdravlja Metković učiniti sve što je moguće na razvoju odjela i to sufinanciranjem razvojnih potreba putem decentraliziranih funkcija kao i dosad, traženjem suglasnosti od Ministarstva zdravlja za potrebne aktivnosti koje se ne mogu ostvariti bez suglasnosti, traženjem partnerstva od Grada Metkovića i, dodatno, osiguranjem stručne podrške za apliciranje na različite natječaje koji mogu ubrzati ostvarivanje planiranih ciljeva.

Početkom srpnja 2014. godine (desetak dana nakon sastanka) dobila sam dopis od dr. Marijane Galov u kojem je ponovila probleme s kojim se susreću u radu i iznijela dodatne prosudbe za koje mislim da nisu usko  vezane  s temom. Nakon primljenog dopisa nazvala sam dr. Galov, potvrdila primitak dopisa i ponovila zahtjev za dostavom spomenutog plana aktivnosti u svrhu osiguranja boljih uvjeta rada Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Metković. O istom sam izvijestila ravnatelja Doma zdravlja Metković.

Iz priopćenja dr. medicine Marijane Galov može se zaključiti kako je županijska samouprava zaprimila upozorenje o neodgovarajućim uvjetima za rad odjela, te na ista nije reagirala. Nasuprot tome, a u potpunosti uvažavajući trud kojeg zaposlenici Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, kao i svi drugi zaposlenici Doma zdravlja u Metkoviću ulažu u rad s djecom i drugim potrebitim osobama uz brojna odricanja, upravo je Dubrovačko-neretvanska županija prva zatražila  sastanak na ovu temu i predložila aktivnosti kako bi se problem u kratkom vremenu ublažio, a prema dogovorenom terminskom planu i, uz suradnju svih zainteresiranih i nadležnih tijela javne uprave, riješio. Stoga nas iz Dubrovačko-neretvanske županije nije potrebno „javnim prepirkama natjerati na rješavanje problema“, već, jednostavno, postupiti prema dogovoru.

 

S poštovanjem,

Marija Vučković, v.r.