IZBORI 2005.

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća grada Metkovića


  1. Demokratski centar - DC, nositelj liste Pero Jerković
  2. Hrvatska demokratska republikanska stranka - HDRS, nositelj liste Ivica Gabrić
  3. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ, nositelj liste Igor Vidović
  4. Hrvatska narodna stranka - HNS, nositelj liste Damir Matić
  5. Hrvatska seljačka stranka - HSS, nositelj liste Stojan Knezović
  6. Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS, nositelj liste Ivica Mateljak
  7. Hrvatska stranka prava - HSP, nositelj liste Mijo Vukušić
  8. Nezavisna gradska lista, nositelj liste Stipo Gabrić
  9. Nezavisna gradska lista, nositelj liste Stipe Parun
10. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP, nositelj liste Jasminka Brljević


DEMOKRATSKI CENTAR - DC
  1. Pero Jerković, Jerkovačka 21
  2. Robert Doko, Dubrovačka 73
  3. Damir Jerković, Jerkovačka 12
  4. Elizabeta Matuško, P. Krešimira IV. 151
  5. Nikša Galov, Petra Zoranića 26
  6. Miće Glavinić, P. Krešimira IV. 202.
  7. Ana Prusac, Športska 6/3
  8. Tanja Slišković, Ante Starčevića 9
  9. Ivica Barišić, P. Krešijrnira IV. 398
10. Vido Jeramaz, A. Gustava Matoša 1.
11. Ivica Planinić, Zrinskih i Frankopana 124
12. Dušan Ćuže, Put Narone 26
13. Željko Šutalo, Ante Starčevića 10
14. Ivica Volarević, Petra Zoranića 1
15. Tomislav Miletić, Kneza Trpimira 26
16. Mario Jovica, Splitska 48 etković,
17. Mate Talajić, Zagrebačka 95c

na popis ^


HRVATSKA DEMOKRTSKA REPUBLIKANSKA STRANKA - DRS
  1. Ivica Gabrić, Ljudevita Gaja 7
  2. Mate Vučić, Vid 191
  3. Josip Radić, Don M. Pavlinovića 8
  4. Ranko Primorac Hercegovačka 85/A
  5. Boro Žderić, Slatine 15
  6. Jure Šiljeg, Mlinska 47
  7. Lukica Repeša, Lovre Matića 5
  8. Ante Šimić, Zrinskih i Frankopana
  9. Mišo Ramić, Vid 69 ,
10. Željko Obradović, P. Krešimira IV. 119
11. Ivan Šiljeg, Vid 124
12. Jozo Paradžik, A.Starčevića 10/4
13. Veljko Marušić, Prud
14. Slavica Vego, Oca A. Gabrića 38
15. Frano Popović, P. Krešimira IV. 140
16. Dragan Kešina, Vid 340
17. Mate Kaleb, A.Starčevića 15

na popis ^


HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
  1. Igor Vidović, Ilije Bošnjaka 26 
  2. Miće Suton, Vid 57
  3. Višnja Bukvić, P. Krešimira IV, 33
  4. Anda Marević-Tošić, A. Starčevića 18
  5. Ivica Obrvan, P. Krešimira IV. 148
  6. Mišo Glavinić, Dubrovačka 83
  7. Nada Markić, Kneza Trpimira 17
  8. Jozo Jurković, Trg Bana Jelačića 9
  9. Milko Bulum, Ive Lole Ribara 12
10. Zoran Obšivač, Dubrovačka 79
11. Darko Ćelić, Zrinskih i Frankopana 114a
12. Davor Petković Prud 118
13. Edvin Maslać, P. Krešimira IV/1
14. Žaklina Marević, Kralja Zvonimira 18
15. Elvira Gnječ, Trg Bana Jelačića 5 
16. Ivona Prskalo, Trg Bana Jelačića 7 
17. Mihovil Družijanić, Jakova Gotovca 3 

na popis ^


HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS
  1. Damir Matić, Trg Bana Jelačića 10
  2. Mirela Dodig, Zrinskih i Frankopana 2
  3. Milan Gutić, Skale 12
  4. Ivo Mostahinić, Sportska bb
  5. Pero Vidan, Trg kralja Tomislava 5
  6. Ante Boras, Stjepana Radića 7
  7. Marko Pokrajac, Put Narone 17
  8. Darija Komazin, P. Krešimira IV. 179
  9. Joško Kežić, P. Krešimira IV. 46
10. Grgica Volarević, Kneza Domagoja 2
11. Pero Šiljeg, Marka Marulića 22
12. Tomislav Veraja, Put Kaštela 18
13. Slobodan Volarević, Kneza Domagoja 2
14. Ubavka Mostahinić, Športska 6
15. Jozo Kuran, Hercegovačka 27
16. Jurica Ostojić, S. Rsdića 20
17. Ivica Romić, Put Narone 13A

na popis ^


HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
  1. Stojan Knezović, Sportska 3
  2. Vicko Krešić, Mobine 17
  3. Davor Baće, Kralja Zvonimira 49
  4. Nino Erceg, Industrijska 2/4
  5. Pero Nikoletić, Dubrovačka 36
  6. Mate Volarević, Prud 15Me.tković,
  7. Jerka Puljević, Trg bana Jelačića 4/5
  8. Željko Taslak, Neretvanskih gusara 5/a
  9. Čedo Bebić, Nikole Tesle 6 
10. Zdravko Bulum, Jeovci 33/2
11. Manuela Šiljeg, Neretvanskih gusara 4
12. Ivan Goluža, Andrije Kačića Miošića
13. Zorana Knezović Sportska 3 
14. Mladen Ćuže, Put Narone 6
15. Josipa Batinović, Trg bana Jelačića 4/5
16. Mirko Majčica, P. Baburice 11
17. Luka Gabrić, Oca Ante Gabrića 7

na popis ^


HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS
  1. Ivica Mateljak, Ante Starčevića 13
  2. Miljenka Manenica, Zagrebačka 52
  3. Blažko Mijić, Kneza Branimira 21 .
  4. Milena Taslak, Vid Prud 191
  5. Draženko Borovac, Put Narone 58
  6. Mirjana Kešina, M. Marulića 24
  7. Ranko Lojpur, P. Krešimira IV. 11
  8. Luka Mostarac, P. Krešimira IV.
  9. Nevenko Jakić, Opuzenska 14/b
10. Mario Marušić, Prud 184 
11. Krešimir Plećaš, Industrijska 2/4
12. Marijan Zovko, M. Marulića 22
13. Vjekoslav Kozina, M. Marulića 16/1
14. Luka Mihaljević, Mlinska 23
15. Željan Mateljak, Mlinska 23
16. Petar Čarapina, Mlinska 8 
17. Ante Jakić, Kneza Branimira 7 

na popis ^


HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
  1. Mijo Vukušić, A. Starčevića 8 
  2. Mišo Veraja, P. Krešimira IV 16
  3. Željana Majić, Slatine 4
  4. Anton Prlje, Eugena Kvaternika 33
  5. Matilda Crnjac, A. Starčevića 8
  6. Kajin Rodin, A. K. Miošića 38/3 
  7. Kruno Romić, K. Domagoja 24
  8. Rafo Martić, Put Narone 14
  9. Ankica Bačić, Kneza Branimira 22
10. Mate Brečić, Neretvanskih gusara 33
11. Mario Galov, Slatine 31
12. Boris Volarević, Prud 84
13. Mijo Čosić, Nikole Tesle 22/1
14. Ivica Mijoč, P. Krešimira IV.
15. Ante Volarević, Prud 24
16.Renato Bebić, Zrinskih i Frankopana 52 
17. Mate Bulum, Ive Lola Ribara 21

na popis ^


NEZAVISNA GRADSKA LISTA STIPE GABRIĆA
  1. Stipo Gabrić, Petra Krešimira IV 59
  2. Vikor Plećaš, Jadranska 13/1
  3. Darka Volarević, P. Krešimira IV. 12
  4. Mario Batinović, Eugena Kvaternika 2/3
  5. Mato Mustapić, Kralja Zvonimira 24
  6. Nikša Kaleb, Sportska 6/1
  7. Ljubomir Rezić, Oca Ante Gabrića 3
  8. Zdravko Volarević, Prud 122
  9. Marko Marušić, Vid 244
10. Mira Jurković, Opuzenska 9
11. Mile Vidović, Lovre Matića 14
12. Ante Puljević, Sportska 6/2
13. Baldo Ilić, Ilije Bošnjaka 11
14. Ante Plećaš, Neretvanskih gusara 51
15. Toni Rastočić, Neretvanskih gusara 24
16. Mario Šiljeg, Zagrebačka 9/a
17. Željko Mordžin, Lovački put 19

na popis ^


NEZAVISNA GRADSKA LISTA STIPE PARUNA
 
1. Stipe Parun, Zrinskih i Frankopana 27
  2. Mihovil Štimac, Trg bana Jelačića 11
  3. Hranislav Gašpar, Eugena Kvaternika 35
  4. Nikica Hajvaz, Trg bana Jelačića 3
  5. Dubravka Bošnjak, Kneza Domagoja 1/1
  6. Nada Šunjić, Petra Krešimira IV. 30
  7. Mile Glavaš, Hercegovačka 30
  8. Markica Dodig, Zrinskih i Frankopana 2
  9. Mario Senta, Neretvanskih gusara 45
10. Ivica Kešina, Vid 70
11. Dominik Vidović, P. Krešimira IV. 95
12. Ivan Žderić, Andrije K. Miošioća 28
13. Nikola Vučković,  P. Krešimira IV. 2
14. Ante Mateljak, Zagrebačka 26
15. Jure Talajić, Splitska 17
16. Tomo Dodig, Stjepana Radića 24
17. Nikola Oršulić, Zrinskih i Frankopana 6 

na popis ^


SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
  1. Jasminka Brljević, Tina Ujevica 4
  2. Ivica Parmać, Mlinska 29
  3. Dalibor Obradović, Petra Krešimira IV. 166
  4. Slobodan Vladimir, Put Narone 60
  5. Marko Oršulić, A. Starčevića 19
  6. Ivan Đerek, Ive Lola Ribara 14/4 
  7. Čedomir Karabatić, Sv. Franje Asiškog 77
  8. Veljko Bebić, Kneza Trpimira 21
  9. Luka Kadijević, Jakova Gotovca 5
10. Ante Šušnjar, Ante Starčevića 13
11. Marija Zovko – Topić, Zrinskih i  Frankopana 28/1
12. Mate Vrankić, Mlinska 60
13. Dragutin Dominiković, Zrinskih i Frankopana 128
14. Hoselito Medak, P. Krešimira IV. 184
15. Zdravko Obradović, A. Starčevića 11
16. Petar Jelavić, Ilije Bošnjaka 26
17. Tomislav Grgić, Hercegovačka 35 

na popis ^


  pogledajte:

Popis biračkih mjesta na području grada Metkovića