X. IZBORNA JEDINICA
GRAD METKOVIĆ
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA (liste koje su osvojile preko 50 glasova)

  ukupno birača glasovalo birača glasovalo birača po glasačkim listićima broj
važećih
listića
broj nevaž.
listića
11.
HDZ, HGS
13.
 HSS, ZS, SP
28.
SDP, HNS, IDS, HSU
20.
IVAN GRU-
BIŠIĆ
16.
HSP DR. ANTE S., HČSP
15.
HSP
18.
 HRAST
17.

HRV. LABUR.
STRAN.
RADA

14. HSLS 7.
BUZ, PGS, HRS
12. HDS, JEDINO HRVAT. 6.
A-HSP
25. SINIŠA VUCO

1 GKS

610 372 372 363 9 98 104 74 16 15 18 12 4 4 1 3 4 2

2 Općinski sud

1.164 702 702 684 18 167 173 179 37 33 26 19 12 8 12 4 3 3

3 Općinski sud

1.844 1.104 1.104 1.082 22 287 188 296 55 57 44 37 32 20 19 11 6 1

4 Zgrada pol. stranaka

870 533 533 526 7 130 164 106 29 19 15 24 11 2 5 3 6 3

5 Obiteljska kuća Blažević

1.047 647 647 634 13 224 115 138 30 31 19 24 15 7 9 2 3 2

6 Salon namještaja Anaid

1.447 863 863 836 27 264 214 154 45 38 15 34 14 14 11 5 11 5

7 Salon namještaja Anaid

845 538 537 522 15 160 127 104 21 22 14 21 14 5 5 6 4 4

8 Državni arhiv

1.721 1.050 1.050 1.031 19 350 210 210 60 27 48 32 26 18 12 11 4 6

9 Obiteljska kuća Rebić

1.488 922 922 898 24 315 220 155 42 45 31 13 17 15 12 1 4 5

10 OŠ don M. Pavlinovića

1.083 691 691 669 22 221 162 117 47 24 18 18 15 10 3 8 1 10

11 OŠ don M. Pavlinovića

1.191 910 808 798 10 216 253 135 48 52 15 14 13 12 4 5 3 6

12 Vid

699 454 454 434 20 119 177 72 10 10 12 1 7 3 2 1 2 3

13 Prud

482 325 325 319 6 130 94 30 7 6 17 2 6 10 1 4 2 1
UKUPNO 14491 9111 9008 8796 212 2681 2201 1770 447 379 292 251 186 128 96 64 53 51
POSTOTAK 100,00% 62,87% 62,16% 60,70% 1,46% 30,48% 25,02% 20,12% 5,08% 4,31% 3,32% 2,85% 2,11% 1,46% 1,09% 0,73% 0,60% 0,58%

 

ODNOSI ČETIRIJU STRANAKA KOJE SU PREŠLE 5%