Nije namijenjeno rješavanju problema kao što su:

- problematično ponašanje pojedinaca, nesporazumi sa
  susjedima i/ili bilo kojom skupinom ljudi

- bilo kakva hitna intervencija (poplava u stanu i sl.)

- psi koji ometaju lavežom ili nisu na uzici ili nemaju brnjicu

- požari, zagađenja zraka i vode

- buka

- prijedlozi za postavljanje novih posuda za otpad, novih
  rasvjetnih tijela, semafora i slično

- žalbe na rad gradskih tijela ili bilo kojih tijela javne uprave

- bespravna gradnja

- divljanje po cestama, konzumiranje droga, javna opijanja,
  nasilje nad životinjama, preprodaja i sl.

Za to postoje nadležna tijela kojima se uvijek možete obratiti.

SLUŽBENA STRANICA

POGLEDAJTE

POPIS ULICA

GRAD METKOVIĆ

TISAK

OSMRTNICE

KONTAKT

Popis stanovnika 2011.

opći podaci

Popis stanovništva u Metkoviću 2011.

 

  Metković, i kao naselje i kao grad, spada u petu kategoriju (od 10 do 20 tisuća stanovnika). Kao naselje u odnosu na 2001. popeo se za dva mjesta. Sada je 25. najveće naselje u Hrvatskoj. Pretekli smo Čakovec i Kutinu, ali smo po broju stanovnika, dok ono drugo tek trebamo napraviti. U Dalmaciji smo ostali šesti grad, a u našoj županiji drugi. Raduje i podatak da nam je prosječna starost 37,2 godine (u Hrvatskoj je 41,7). Od 16.788 stanovnika tinejdžera je u Metkoviću 4.821, a radno sposobnih 11.075. Velik potencijal koji će tek trebati iskoristiti. Naravno, ovu brojku umanjuje oko tisuću djece koja su u procesu srednjoškolskoga obrazovanja, nekoliko stotina studenata, žene koje su se odlučile biti samo majke te oni koji bi trebali pronaći prekvalifikaciju jer se njihova struka više ne traži…

 

Naselje popisa

Spol

Ukupno

starosna dob

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90+

Gr. Metković

uk.

16788

2134

2687

2258

2103

2369

2262

1314

1190

427

44

m

8302

1116

1376

1169

1030

1143

1173

613

525

149

8

ž

8486

1018

1311

1089

1073

1226

1089

701

665

278

36

Naselja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metković

uk.

15329

1962

2430

2024

1959

2154

2058

1244

1083

374

41

m

7553

1025

1246

1037

959

1042

1047

577

481

132

7

ž

7776

937

1184

987

1000

1112

1011

667

602

242

34

Vid

uk.

796

93

140

130

78

121

115

33

64

22

0

m

413

54

68

76

39

54

75

14

25

8

0

ž

383

39

72

54

39

67

40

19

39

14

0

Prud

uk.

497

56

96

75

46

77

65

26

31

24

1

m

253

27

51

42

21

37

38

16

13

7

1

ž

244

29

45

33

25

40

27

10

18

17

0

Dubravica

uk.

90

16

16

14

11

12

5

7

5

3

1

m

42

7

10

6

6

6

1

3

3

0

0

ž

48

9

6

8

5

6

4

4

2

3

1

Glušci

uk.

76

7

5

15

9

5

19

4

7

4

1

m

41

3

1

8

5

4

12

3

3

2

0

ž

35

4

4

7

4

1

7

1

4

2

1

 


Grafikoni zastupljenosti stanovništva Grada Metkovića i naselja prema starosti i spolu.

Grad Metković


Vid


Prud


Dubravica


Glušci


Kontingenti stanovništva u Metkoviću

spol

ukup.

0 – 6

0 - 14

0 - 17

0 - 19

žene u
fertilnoj dobi

radno
sposobno stanovn.

60 i više

65 i više

75 i više

prosj.
starost

15 – 49

20 - 29

15 – 64

sv.

16.788

1.507

3.495

4.326

4.821

-

-

11.075

2.975

2.218

993

37,2

m

8.302

789

1.840

2.237

2.492

-

-

5.511

1.295

951

375

36

ž

8.486

718

1.655

2.089

2.329

4.062

1.089

5.564

1.680

1.267

618

38,4


Stanovništvo Metkovića prema narodnosti
(u posljednjem redu su postotci zastupljenosti)

Hrvati

Nacionalne manjine

Nisu
se
izjasnili

Nepo-
znato

Ukup.

Alba-
nci

Boš-
njaci

Crno-
gorci

Česi

Nije-
mci

Po-ljaci

Rum-
unji

Slov-
enci

Srbi

Tali-
jani

Ukra-
jinci

ostali

16251

537

34

34

11

3

1

2

1

4

350

3

3

6

35

24

96,8

3,2

0,2

0,2

0,07

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

2,08

0,02

0,02

0,04

0,21

0,14


Stanovništvo Metkovića prema vjeri

Ukupno

Katolici

Pravo-
slavci

Ostali kršćani

Muslimani

Istočne religije

Ostale religije,
pokreti i svjetonazori

Agnostici
i skeptici

Nisu vjernici
i ateisti

Ne izjašnjavaju
se

Nepoznato

16788

16055

367

4

56

6

7

55

120

82

36

100

95,63

2,19

0,02

0,33

0,04

0,04

0,33

0,71

0,49

0,21


Stanovništvo prema materinskom jeziku

Ukupno

Hrvatski

Hrvatsko-srpski

Alban-
ski

Bosan-ski

Crno-gorski

Češki

Make-donski

Poljski

Rumu-njski

Ruski

Slove-nski

Srpski

Srpsko-hrvatski

Talija-nski

Ukra-jinski

Ostali jezici

Nepo-znato

16.788

16.616

2

29

22

3

3

1

1

1

1

4

49

7

4

3

7

35

100

98,98

0,01

0,17

0,13

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,29

0,04

0,02

0,02

0,04

0,21


Stanovništvo u najvećim naseljima (bez prigradskih naselja)

 

naselje

broj stanovnika

1.

Zagreb

688.163

2.

Split

167.121

3.

Rijeka

128.384

4.

Osijek

84.104

5.

Zadar

71.471

6.

Pula

57.460

7.

Sesvete

54.085

8.

Slavonski Brod

53.531

9.

Karlovac

46.833

10.

Varaždin

38.839

11.

Šibenik

34.302

12.

Sisak

33.322

13.

Vinkovci

32.029

14.

Velika Gorica

31.553

15.

Dubrovnik

28.434

16.

Bjelovar

27.024

17.

Vukovar

26.468

18.

Koprivnica

23.955

19.

Solin

20.212

20.

Zaprešić

19.644

21.

Požega

19.506

22.

Đakovo

19.491

23.

Samobor

15.956

24.

Petrinja

15.683

25.

Metković

15.329

26.

Čakovec

15.147

27.

Virovitica

14.688

28.

Kutina

13.735

29.

Makarska

13.426

30.

Rovinj

13.056