REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
 
   

GRAD METKOVIĆ
Gradonačelnik

 

 
  Klasa: 008-02/13-01/03
Urbroj: 2148/01-01-13-1
Metković, 7. studenoga 2013.

 

 

 
  Predmet: Priopćenje za javnost

 

Poštovani,

zbog niza neistinitih tvrdnji gospodina Stipe Gabrića, iznesenih zadnjih dana, želim građanima Metkovića iznijeti stvarne brojke odbačenoga projekta „Jadran 2“, da bi na pravilan, jasan i transparentan način uvidjeli štetnost Ugovora koji je potpisao gospodin Stipo Gabrić. Budući da se svih dosadašnjih godina Gradska uprava ponašala kao sama sebi dostatna, građani Metkovića nisu upućeni u ugovore koje je Grad Metković sklopio (niti prema kome, niti na koji način) te smo i danas žrtve takvih ugovora (poput još uvijek nedovršene Hebrangove ulice i sl.), a kad smo u mogućnosti, pokušavamo ih raskinuti kao što smo sudjelovanje u projektu „Jadran 2“. U nekoliko kratko iznesenih činjenica bit će, nadam se, svim Metkovcima jasno što se neistinama htjelo postignuti:

1. Da je Grad Metković ostao u projektu pod ugovorenim uvjetima, građani grada Metkovića bi vraćali 44% investicije, a ne 30%, koliko gospodin Gabrić navodi, prema Ugovoru o podzajmu i poddarovnici za podprojekt Metković između Hrvatskih voda, Metkovića d.o.o. i Grada Metkovića, sklopljenoga dana 1. travnja. 2010. (ukupan iznos projekta bio je 42.200.000,00 kn, od čega je Metković d.o.o. morao platiti 6.950.450,00 kn cijene projekta kod izgradnje te 11.736.000,00 kn supsidijarnog zajma).

2. Navedenim štetnim ugovorom riješilo bi se samo 30% kanalizacije (3,7 km kanalizacijske mreže, 2 crpne stanice, 500 novih priključaka na kanalizacijsku mrežu te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) dok bi 3 000 kućanstava i dalje godinama ostali bez priključka na kanalizacijsku mrežu.

3. Građani grada Metkovića, od dana kada je potpisan Ugovor, plaćaju 3,84 kn/m3 za vodne usluge, a ne 2,50 kn/m3 kako gospodin Gabrić navodi.

Umjesto ovog projekta, prihvatili smo drugi projekt, koji nosi sljedeće stavke:

1. Kroz EU fondove predviđena je aglomeracija Metkovića u iznosu od 180.000.000,00 kn, u kojemu će biti izgrađena kompletna kanalizacijska mreža grada Metkovića, dakle za sva kućanstva.

2. Grad Metković u tom sudjeluje sa samo 10% te će za iznos od 18.000.000,00 kuna, koje će Grad izdvojiti  naknadom za razvoj sljedećih 10 godina, imati u potpunosti riješenu kanalizaciju, vodovod, oborinsku odvodnju i digitaliziran grad.

To znači da ćemo za isti novac riješiti kanalizacijsku mrežu za sve Metkovce, a ne samo 30%, koliko je bilo planirano projektom „Jadran 2“. Nadalje, u tim sredstvima će se osim cjelokupne kanalizacijske mreže riješiti i vodovod (renovacija/izgradnja), oborinska odvodnja te optička mreža za cijeli grad Metković.

S poštovanjem,