vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Most će na koncu biti plav

Metković, 11.4.2017. - Nakon pjeskarenja metalne konstrukcije i ograde Lučkoga mosta na njih je nanesena temeljna boja te sivi nanos za kojega smo danas saznali da se radi o visokokvalitetnoj cementnoj reparaturnoj žbuci obogaćenoj polipropilenskim vlaknima. Na nju će konačno ići plavi nalič.