vijesti www.metkovic.hr

 Vjerski život

Vidio sam!

Metković, 2.5.2017. - Fra Ivo Rastočić je prije nekoliko dana na susret u Vukovar vodio mlade iz Župe Turjaci, u kojoj je sada župnik fra Petar Gulić. Inspiriran putom i boravkom u Vukovaru napisao je pjesmu Vidio sam!, koja je objavljena na portalu laudato.hr.