vijesti www.metkovic.hr

 Iz Poglavarstva

Usvojen Proračun za 2008.

Metković, 13.12.2007. - Na danas održanoj Sjednici Gradskog poglavarstva grada Metkovića usvojen je niz prijedloga među kojima je i Prijedlog proračuna Grada Metkovića za 2008. i Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna grada Metkovića za 2008. Proračun za 2008. iznosi 29.284.000,00 kuna, od toga 29.184.000,00 kuna planiranih i 100.000,00 kuna neplaniranih prihoda.
Na Sjednici je prihvaćen i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama socijalnog programa Grada Metkovića za 2007. prema kojoj se planirani iznos od 725.000,00 kuna povećava na 1.383.133,20 kuna. Prihvaćena je i Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Metkovića u športu za 2007. da se planirani iznos od 2.114.139,00 kuna poveća na 2.980.139,00 kuna. Potrebe u kulturi za 2007. povećavaju se s 1.963.295,00 kuna na 2.145.699,36 kuna. Izmjenama i dopunama Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture u Metkoviću za 2007. predviđen je iznos od 243.804,35 kuna s PDV-om, a potrebna financijska sredstva osigurat će se u cijelosti iz sredstava komunalnog doprinosa, Proračuna Grada Metkovića.
Usvojeni rebalans Proračuna Grada Metkovića za 2007. iznosi 11.193.47 kuna što s planiranim Proračunom iznosi 34.002.086,47 kuna.
Usvojeni programi održavanja komunalne infrastrukture za 2008. iznose 1.450.000,00 kuna, a za prošlu godinu realizirano je poslova u iznosu od ukupno 4.400.000,00 kuna. Prema Programu gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2008. predviđeni iznos je 1.000.000,00 kuna.
Usvojenim prijedlogom socijalnog programa za 2008. predviđeno je utrošiti za tu namjenu 841.000,00 kuna. Pojedinačna prava iz tog Programa osigurat će se osobama koje imaju prebivalište na području Grada Metkovića.
Nadalje bi u 2008. kultura u Gradu trebala dobiti ukupno 3.142.000,00 kuna dok se za šport planira izdvojiti 2.560.000,00 kuna.
Kako je na kraju sjednice istaknuo gradonačelnik Stipe Gabrić Jambo, Grad puno očekuje i od središnje državne vlasti gdje je na pomolu koalicija HDZ-a i HSS-HSLS-a, koja bi po njegovim riječima trebala sudjelovati u rješavanju nekoliko važnih kapitalnih i infrastrukturnih projekata poput obrane od poplava, gradske kanalizacije, sanacije deponije Dubravica kao i obilaznice Metkovića.