vijesti www.metkovic.hr

 Iz Poglavarstva

Uskoro obnova „Vage“

Metković, 2.4.2008. - Na Sjednici Gradskog poglavarstva grada Metkovića, što se održala u ponedjeljak, usvojeno je više odluka od koji donosimo najvažnije:
– Otvara se postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije, tj. glavnog i izvedbenog projekta, za rekonstrukciju zgrade „Vage“ u kojoj će se smjestiti Prirodoslovni muzej i Gradska knjižnica. Vrijednost izrade dokumentacije iznosi 299.000,00 kuna i pokrit će se iz Proračuna grada Metkovića za 2008.
– Usvojen je prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za izradu detaljnog plana uređenja gospodarske zone „Dubravica“ i stambeno – poslovne zone „Pržine“.
– Poglavarstvo je prihvatilo ponudu tvrtke „CIAN“ d.o.o. Split koja će obaviti deratizaciju na području Grada Metkovića uključujući i prigradska naselja Vid, Prud, Dubravicu i Glušce. Vrijednost posla je 30.000,00 kuna.
– Donesen je Zaključak o objavljivanju javnog natječaja za davanje koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova.
– Poglavarstvo je imenovalo povjerenstvo za regulaciju gornjeg toka Stare Neretve koje će raditi u suradnji s Hrvatskim vodama – VGO Split.
– Imenovano je i povjerenstvo za izradu idejnog rješenja za osnivanje tvrtke „Doljani“ d.o.o. u Doljanima kako bi se sanirao problem doljanske kanalizacije vezan uz izvorište s kojeg se vodom opskrbljuje Metković, a uskoro i općina Zažablje. Natječaj za izradu projektne dokumentacije za Doljane financirat će Hrvatske vode i Fond za regionalni razvoj.
– Razmotreni su i prijedlozi za županijska priznanja pa je Poglavarstvo podržalo prijedlog da se predsjednik RH Stjepan Mesić predloži u kategoriji počasni građanin Županije, a Gradska glazba „Klement Visković“ kao kulturna ustanova.
– Grad Metković će odlukom Poglavarstva financirati pakete koje je Caritas dijelio socijalno ugroženim obiteljima na području Metkovića.
– Poglavarstvo je prihvatilo zamolbu za donaciju MO Prud čija od koje će se sredstva iskoristiti za popločavanje vanjskog prostora oko crkve Sv. Ivana u Prudu.
– Odobreno je 15 novih zahtjeva za darove za novorođenoj djeci.