vijesti www.metkovic.hr

 Seminar

Kako sudjelovati u procjeni utjecaja na okoliš

Metković, 17.5.2008. - Od triju udruga koje se bave zaštitom okoliša dobili smo informaciju o seminaru „Kako unaprijediti sudjelovanje javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš“ što će se održati 21. svibnja u Pločama u Hotelu „Bebić“. Seminar počinje u 10 sati i sa stankom za ručak traje do 16 sati. U pozivu stoji:

Poštovane, Poštovani,
pozivamo vas na seminar pod nazivom „Kako unaprijediti sudjelovanje javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš“, koji udruge Zelena Istra iz Pule, Sunce iz Splita i Divina Natura iz Metkovića organiziraju u sklopu projekta „Mobilizacija javnosti za sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja na okoliš“.
Uvođenje novih i boljih zakonskih mogućnosti za sudjelovanje javnosti u okviru postupka procjene utjecaja na okoliš, koje je u tijeku u RH, nije samo po sebi dovoljno za djelotvornu primjenu - nužno je i informiranje i edukacija o obavezama i mogućnostima svih sudionika, koje mora teći paralelno s procesom usvajanja novih zakonskih propisa.
Cilj našeg seminara je upravo taj - upoznati širu javnost, tijela javne uprave i poslovni sektor o značenju sudjelovanja javnosti u postupcima PUO, o njegovom širem društvenom značaju, o procesu prilagodbe hrvatskih propisa e europskim standardima, ali i o tome zašto se do sada nismo pomakli od primjene minimalnih zakonskih obaveza sudjelovanja javnosti, zašto investitori ne vide pozitivne strane sudjelovanja javnosti i zašto dolazi do „zaustavite projekt“ kampanja. Odgovorit ćemo na pitanje o tome što doprinosi uspjehu sudjelovanja javnosti te ponuditi praktične savjete za organiziranje kvalitetnog sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš.
Pravo javnosti da bude informirana, da komentira i sudjeluje u odlučivanju o pitanjima koja imaju direktan utjecaj na kvalitetu njihovog života je jedno od temeljnih prava u demokratskim društvima. Međutim, i sa stajališta privatnog investitora ili tijela javne vlasti koje poduzima neki zahvat, dobro organizirano sudjelovanje javnosti može biti višestruko korisno.
Pozivamo vas na seminar i nadamo se da ćete svojim znanjem i iskustvom doprinijeti diskusiji.

Zelena Istra – Pula, Divina Natura - Metković, Sunce - Split