vijesti www.metkovic.hr

 Promet

Studija o utjecaju na okoliš AC 10

Metković, 11.6.2010. - U GKS-u Metković jučer je održano Javno izlaganje o Studiji o utjecaju na okoliš - Autocesta AC 10 Budimpešta - Osijek - Sarajevo - Ploče: dionica čvor Ploče - granica BiH.
   Javno izlaganje otvorila je pročelnica u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju i zaštitu okoliša Županije Nike Sudarević, a koordinirala ga je Branka Martinović Vuković iz županijskog Odjela za zaštitu okoliša. Izlaganju su nazočili i Boris Viđak iz IGH Split kao i predstavnice Hrvatskih autocesta koje su investitor projekta.
   O samom zahvatu govorila je voditeljica Studije Anita Erdelez iz IGH, poslovnog centra Split. Kako se moglo čuti značajka zahvata je razdvajanje trase u zoni interregionalnog čvora Metković u dva smjera i to u pravcu BiH (A10), odnosno prema Dubrovniku (nastavak A1). Duljina zahvata - ceste u dijelu koji se odnosi na A1 je oko 6 km, a u dijelu koji se odnosi na A10 je oko 3,8 km. Erdelez je izlaganje potkrijepila prostorno-planskom dokumentacijom, a u kraćim crtama dala je opis postojećeg stanja okoliša. Okupljenima je pročitano i priopćenje u kojem se o Studiji iznosi mišljenje stručne komisije koja je formirana u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
   Predstavnik Grada Metkovića izlagače je upozorio kako je Grad Metković prije desetak godina donio Odluku o zaštiti izvorišta Prud koja se sastoji od tri zone zaštite, što bi svakako trebalo uzeti u obzir prilikom izvođenja većih zahvata. Predstavnik općine Pojezerje zanimao se za odmorište koje bi na dionici autoceste trebalo biti smješteno na području njegove općine, a okupljene građane najviše je zanimalo na što se točno odnose izmjene trase, odnosno gdje bi buduća autocesta točno trebala prolaziti. Bilo je riječi i o većoj zaštiti okoliša kako bi se što bolje zaštitile podzemne vode koje u konačnosti napajaju izvorište u Prudu, ali mnoga druga na tom području.
   Sve izrečene primjedbe zapisane su, a svi oni koji imaju prijedloge i primjedbe na Studiju mogu to napraviti pisanim putem u roku od osam dana od završetka Javne rasprave koja traje do 28. lipnja 2010.