vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Anketa o navodnjavanju

Metković, 15.10.2010. - Za poljoprivredne proizvođače koji koriste poljoprivredno zemljište na području Koševo-Vrbovci jučer je upriličen sastanak na kojem je provedena anketa o njihovoj zainteresiranosti za uvođenje sustava navodnjavanja koji je dio pilot projekta navodnjavanja donje Neretve.
   Anketno istraživanje proveli su djelatnici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a provedeno je u obliku upitnika koji su poljoprivrednici ispunjavali tijekom sastanka. Istraživanje je sastavni dio dokumenta pod nazivom Studija izvedivosti sa sociološkom procjenom, plan upravljanja okolišem i idejni projekt za odabranu lokaciju (Koševo - Vrbovci) pilot projekta navodnjavanja.
  Prema riječima prof. dr. sc. Đurđice Žutinić sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu radi se o važnom segmentu unutar Studije izvedivosti kojemu je svrha utvrditi kolika je zainteresiranost poljoprivrednika za uvođenje sustavnog rješenja problema navodnjavanja na tom području, o čemu će ponajviše zavisiti izbor tog lokaliteta za pilot projekt u koji će se ulagati novac.
– Potrebno je napraviti financijsku, odnosno ekonomsku analizu koja bi vrijedila za to područje. Sljedeći korak je obrada dobivenih podataka iz čega će se dobiti sociološka procjena na temelju koje se djelomično radi i financijska i ekonomska analiza kojoj je svrha pokazati opravdanost ulaganja na tom području – rekla nam je prof. dr. sc. Žutinić.