vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Usvojeni DPU za Pržine i Dubravicu

Metković, 8.2.2011. - Na Sjednici Gradskoga vijeća, održanoj jučer pod predsjedavanjem dr. Darke Volarević, jednoglasno su usvojeni prijedlozi Odluka o donošenju Detaljnih planova uređenja za  Stambeno-poslovni kompleks i pastoralni centra Pržine i Poslovnu zonu Dubravica. Oba DPU-a prezentirali su prof. Jure Marić i dr. sc. Zrinka Rudež iz IGH-ova dubrovačkoga Odsjeka za urbanizam koji je planove izradio.
   Na sjednici je usvojen i Prijedlog izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Metkovića za razdoblje 2010. do 2014. Do izmjene je došlo jer je projektantska cijena za rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u Ulici Petra Krešimira IV.  ispala niža od predviđene u Natječaju pa je sukladno tome u četverogodišnji plan uvrštena i Ulica Jakova Gotovca. Uz te dvije ulice planira se i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u dijelu Ulice Stjepana Radića i u Ulici Andrije Hebranga, za što će se izdvojiti oko šest milijuna kuna bez PDV-a. 
   Usvojivši Dopunu Programa javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2011. vijećnici su dali suglasnost za sufinanciranje radova kojima bi se na kvalitetan način riješio sustav klimatizacije u kazališnoj dvorani Gradskog kulturnog središta Metković. Dio novca za spomenute radove osigurano je u Proračunu Grada Metkovića za 2011., a dio sredstava Grad će pribaviti iz drugih izvora. Prema riječima gradonačelnika Gabrića projekt je kandidiran na natječaju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a u financiranju će sudjelovati  i Ministarstvo kulture i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. 
   Gradsko vijeće je na njen osobni zahtjev Vesnu Vidović razriješilo dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Metković, a za v. d. ravnateljice imenovalo je Mariju Puticu. 
    Na zahtjev Tajništva DNŽ i na zahtjev Općinskog suda u Metkoviću Vijeće je za suce porotnike u Općinskom sudu Metković imenovalo Nadu Bjelovućić, Marijana Rebića, Ljiljanu Pilj i Juru Mijića.