vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Gradnja nasipa u svibnju

Metković, 2.4.2011. - Na 13. sjednici Gradskog vijeća pod predsjedavanjem Darke Volarević metkovski gradonačelnik Gabrić podnio je izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. Govoreći o spomenutom razdoblju Gabrić je istaknuo da se intenzivno radilo na realizaciji projekata koji su u tijeku, ali i na stvaranju uvjeta koji bi omogućili početak novih.
   Najviše riječi bilo je o projektu obrane od poplave desne strane grada, za koji je rekao da bi radovi, jer je novac osigzran, trebali započeti u svibnju, a veliki su izgledi kako će ih svečano otvoriti predsjednica vlade Jadranka Kosor.
   Na Sjednici je prihvaćen Prijedlog Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između grada Metkovića i NPKLM - vodovoda d.o.o. Korčula kojim se definira izgradnja dovodnog cjevovoda od spoja s NPKLM (kod Opuzenke) do vodospreme Metković. Procijenjena vrijednost troškova gradnje cjevovoda je 2.692.000 kuna (bez PDV-a). Tim sporazumom Grad Metković preuzima obvezu plaćanja ostalih troškova koje će investitor imati do dobivanja građevinske dozvole koji neće prelaziti 350.000 kuna.
   Gradsko vijeće prihvatilo je i Prijedlog Zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa od 942.420 kuna za Srednju školu Metković, a koji se odnosi na gradnju aneksa škole.
   Zbog usklađenja s odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva usvojena je i Odluka prema kojoj postojeća namjenska sredstva za održavanje i financiranje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te namjenska sredstva za financiranje gradnje i održavanja sustava javne odvodnje mijenjaju naziv u zajednički - naknada za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina.
Prihvaćen je i Plan razvojnih programa Grada Metkovića za razdoblje 2011. do 2014.
   Gradsko vijeće prihvatilo je Odluku o izmjeni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH u Gradu Metkoviću, nakon čega je prihvaćena i Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju. Riječ je o 48 parcela na predjelu Vrbovci ukupne površine 56 ha s početnom cijenom od 22.680 kuna po hektaru.
   Usvojen je i Rebalans Proračuna Grada Metkovića za 2011. prema kojem se planirani proračun od 40.182.282 kuna rebalansom povećava za 4.310.041,24 kuna kao i zaduživanje kod RBA - banke u iznosu od 3.000.000 kuna na vrijeme od pet godina u svrhu financiranja komunalne infrastrukture vezano uz Projekt zaštite Jadrana II faza – smještaj crpnih stanica, pročistača.
   Komunalnom poduzeću Metković d.o.o. dana je suglasnost na statutarne promjene radi usklađivanja djelatnosti društva s odredbama Zakona o vodama koji propisuje odvajanje usluga isporuke vodoopskrbe i odvodnje od ostalih komunalnih djelatnosti za što je krajnji rok 2012.
   Na Sjednici su prihvaćene i izmjene u Statutu Gradske knjižnice Metković kako bi se isti uskladio sa Zakonom o knjižnicama. Prema tom zakonu samostalnom knjižnicom do pet zaposlenih upravlja ravnatelj, a ne Upravno vijeće. Vijeće je donijelo i odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Metković.
   Na sjednici su izvješća o radu i financijska izvješća podnijeli JVP Metković i Gradsko kulturno središte Metković.