vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Istražni radovi za sustav javne odvodnje

Metković, 28.4.2011. - Prije nekoliko dana započeli su geotehnički istražni radovi lokacija na kojima bi se u sklopu Projekta javne odvodnje grada Metkovića trebale graditi dvije crpne stanice i pročistač. Za potrebe Instituta IGH posao na terenu izvode djelatnici tvrtke Geotehnika inženjering. IGH je posao dobio na javnom natječaju što su ga raspisale Hrvatske vode.
   Geotehničkim istražnim radovima utvrdit će se sastav i svojstva temeljnog tla, odrediti mjerodavne razine podzemne vode i njihova međusobna povezanost sa vodostajima rijeke Neretve. Na temelju dobivenih rezultata Institut IGH izradit će geotehničke podloge i geotehnički elaborat za izradu Glavnog projekta spomenutih objekata.