vijesti www.metkovic.hr

 Internet

3D model crkve sv. Ilije

Metković, 4.6.2011. - 3D modelar iz Opuzena, koji se na Google Earthu potpisuje kao Stari Lav, izradio je već niz 3D modela građevina u dolini Neretve, a najviše u svome Opuzenu, no nekako su mu izazov naše neretvanske crkve.
   Tako je osim crkve sv. Stjepana u Opuzen načinio modele crkve sv. Ante u Kominu i crkve Gospe Snježne u Vidu, a najnoviji rad mu je crkva sv. Ilije u Metkoviću. Možda ima još koja, ali kao i crkva sv. Ilije u Metkoviću još nije javno dostupna u Googel Earthu. Ipak, možete je vidjeti klikom na ovu vezu. Kada vam se otvori tražena stranica kliknite na „Prikaži u programu Google Earth“ pa onda na „Open“ i pričekajte da se pokrene Google Earth i dovede vas sam na traženu lokaciju. Nakon toga koristite navigaciju mišom, ali ponekad je lakše na tipkovnici koristiti kursorske strjelice u kombinaciji s tipkama „Shift“ „Ctrl“ u „Alt“.
    Inače, izrada ovakvih modela u programu Google SketchUp mukotrpan je posao, a svaki rad pregledava posebna komisija i tek nakon pozitivnoga mišljenja (što ponekad može potrajati) uradak je javno dostupan na Google Earthu. Svakako je izniman trud Staroga Lava koji je učinio da i dolina Neretve u tome popularnome programu ne ostane samo dvodimenzionalna šarena krpica pa mu se u ime svih zahvaljujemo.
    Onima koji nemaju instaliran Google Earth (a ne znamo zašto ga ne bi imali jer je besplatan) ostaje da na stranici s gore postavljenom vezom 3D model rotiraju 360o i mišom ga zumiraju, ali to nije ni sjena pravoga modela.
   Za one koji će prvi put na Google Earth na bočnoj traci trebaju potvrditi kvadratić „3D zgrade“.