vijesti www.metkovic.hr

 Obrana od poplave

Uklanjanje humusnoga sloja na trasi nasipa

Metković, 30.8.2011. - Danas smo obišli trasu budućega nasipa za obranu od poplave i zamijetili da se već nešto radi. Na predjelu Glibuša uz istoimeni vodotok počelo je uklanjanje gornjega sloja humusa pomiješanoga s korijenjem kako bi se pripremila podloga za početak radova na nasipu.