vijesti www.metkovic.hr

 Ekologija

Radionica za jačanje nadzorne službe

Metković, 29.10.2011. - Protekla dva dana u Metkoviću je održana radionica za jačanje nadzorne službe za rad u ekološkoj mreži. Na radionici je bilo tridesetak predstavnika nadzornih i stručnih službi iz dalmatinskih županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, nacionalnih parkova i parkova prirode te Udruge Sunce iz Splita, a naglasak je stavljen na ekološku mrežu EU, odnosnu Naturu 2000.
     Riječ je o drugoj radionici koju su organizirali Projekt COAST Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u suradnji s Odjelom za unaprjeđenje rada nadzorne službe Uprave za inspekcijske poslove zaštite prirode pri Ministarstvu kulture te Državnim zavodom za zaštitu prirode.
     U Hotelu Metković održan je teorijski dio radionice na kojem su se prisutnima obratile načelnica Odjela za unaprjeđenje rada nadzorne službe u Ministarstvu kulture Katica Bezuh i voditeljica Odsjeka za ekološku mrežu u DZZP Ivana Plavac te voditelj Odsjeka za introdukciju i reintrodukciju u DZZP-u Aljoša Duplić, nakon čega je glavno predavanje održao međunarodni stručnjak za zaštitu prirode iz njemačke zaklade EuroNatur Martin Schneider Jacoby.
     Drugi dan radionice obuhvatio je terenski obilazak ušća i delte Neretve koje je uvršteno u prijedlog mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj kao područje važno za ptice i ostale divlje svojte i staništa.