vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Usvojen Proračun za 2012.

Metković, 23.12.2011. - Na jučer održanoj, 19. po redu, sjednici Gradskoga vijeća grada Metkovića usvojen je rebalans Proračuna Grada Metkovića za 2011. i Proračuna za 2012.
    Rebalans Proračuna za 2011. iznosi 58.951.906,10 kuna, a kako je rekao pročelnik za financije Pero Čarapina razlika od 18.769.624,10 kuna kod rebalansa odnosi se uglavnom na sredstva pristigla od resornih ministarstava s kojima je grad imao dobru suradnju i koja su prepoznala kvalitetu gradskih projekata.
     Planirani Proračun za 2012. iznosi 32,976.487,48 kuna, koliko iznose i planirani rashodi. Istaknuto je da je Proračun temeljen na realnim gradskim prihodima, ali i dotacijama iz ministarstava i Vlade RH koja će se utrošiti u realizaciju kapitalnih investicija.
    Na sjednici je prihvaćena Izmjene i dopuna Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Metkovića za katasatarsku općinu Metković. Riječ je o ukupno 121,05 hektara površine za koju početna cijena iznosi 2.572.016,07 kuna, odnosno početna cijena jednog hektara iznosi 21.384,00 kune.
    Prihvaćeni su i prijedlozi Odluke o komunalnim djelatnostima javne odvodnje i vodoopskrbe na području grada Metkovića, Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Metkovića te Odluke o povjeravanju poslova obračuna i naplate komunalne naknade za domaćinstva na području grada Metkovića koje će u buduće obavljati Trgovačko društvo Čistoća Metković.
   Vijeće je nakon provedenog javnog natječaja za ravnatelja Gradske knjižnice Metković v. d. ravnateljicu Tanju Kuran razriješilo dužnosti, a za ravnateljicu imenovalo Vesnu Vidović.