vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Koliko još snijega treba odvesti?

Metković, 15.2.2012. - Posao oko uklanjanja snijega s gradskih ulica i odvoz u Neretvu i dalje se nastavlja na objema obalama Neretve, no čini se sporo. Da bismo stekli dojam o kakvu poslu je riječ posegnuli smo za pučkom matematikom koja sigurno neće dati točan rezultat, ali će on biti u granicama reda veličine.
    Vrlo pojednostavljeno, grad ima oko 60 km ulica prosječne širine 6 metara i neka je ukupno palo oko 90 cm snijega. Neka ga je sada u prosjeku, ako računamo i hrpe, barem 30 cm. To daje preko 100 tisuća metara prostornih snijega što ga treba ukloniti. Sigurno je i više jer je na mnogim hrpama i snijeg s nogostupa. Samo za tih 100 tisuća kubika treba 5000 kamiona zapremine 20 kubika.
    Već sada je jasno da se radi o nemogućoj misiji jer treba u obzir uzeti i financijsku stranu. Stoga ćemo u mnogim ulicama i prolazima još dugo gledati hrpe snijega, a vjerojatno najduže u Orašini čiji će stanovnici pravu satisfakciju dobiti na ljeto kada ona postane najpoželjnije mjesto stanovanja u Metkoviću.