vijesti www.metkovic.hr

 Požar

Od Kule do Podrujnice i dalje kritično

Metković, 12.8.2012. - Požar je u popodnevnim i večernjim satima skroz zahvatio jugozapadne padine Rujnice i na nekim mjestima prešao na drugu stranu.
   Na fotografiji koju smo načinili oko 23 sata vidi se da plamte obronci Bobaja iznad Kule Norinske i da se vatra širi uz Kablinu. Vatra koja se u Momićima spustila do kuća čini nam se prilično lokalizirana, a na desnoj strani vidi se žarište iznad Podrujnice. Večeras su se u više navrata u Metkoviću spuštali helikopteri kojima je, kao smo neslužbeno doznali, u pomoć dopremljena vojska. Sada se možemo samo nadati da će vjetar tijekom noći skroz oslabjeti kako bi zračne snage odmah ujutro napale dugačku frontu požara i uz pomoć gasitelja sa zemlje požar stavile pod kontrolu.