vijesti www.metkovic.hr

 vodostaj Neretve

Dobra vijest iz Mostara

Metković, 3.4.2013. - Od Agencije za vodno područje jadranskoga mora iz Mostara dobili smo u 9,15 obavijest da se na HE Mostar trenutno ispušta 1100 m3/s vode te da će se tako nastaviti cijeloga dana. Kažu da su dotoci u uzvodne akumulacije u opadanju, što će s prestankom kiše na području sliva Neretve uzrokovati manje ispuštanje vode u korito Neretve nizvodno od Mostara. Trenutni problem je i CHE Čapljina koja je još u pogonu (150 m3/s), ali će se ona morati zaustaviti jer su na Karaotoku proglašene izvanredne mjere obrane od poplave. Time će dodatno biti smanjen i dotok u Neretvu.