vijesti www.metkovic.hr

 Priopćenje za javnost

Stanje na terenu se normalizira

Metković, 5.4.2013. - Na današnjoj Sjednici Stožera zaštite i spašavanja Grada Metkovića razmotrena je trenutna situacija u gradu s obzirom na posljedice poplave i dano sljedeće priopćenje:
   Hrvatske vode izvješćuju da je trenutačni vodostaj Neretve u Metkoviću 278 cm, a protok manji od 1400 m3/s. Vodostaj je za 35 cm niži u odnosu na jučer (4. travnja) a za 75 cm u odnosu na prekjučer (3. travnja). Akumulacija HE Jablanica ima dotok od 400 m3/s, a ispust od 450 m3/s, vodostaj akumulacije iznosi oko 268 cm, što je 2 metra ispod maksimuma.Dotoci Jablanice sadrže i vodu iz akumulacije Rama (45 m3/s), što se smatra malim dotokom. Očekuje se da će, ukoliko ne bude velikih kiša, ovakvo stanje potrajati sljedećih 12 sati.
   Zapovjednik JVP Jure Pilj izvijestio je da je 3. travnja podjela pijeska i vreća intenzivirana u popodnevnim i večernjim satima te je podijeljeno oko 3000 vreća. Pokazalo se da su punktovi s pijeskom (navedeni u prethodnom izvješću) bili dostatni za potrebe ugroženih stanovnika te već u večernjim satima istoga dana nisu iskazivane potrebe za pijeskom i vrećama. Utvrđeno je da je oko 50 stambenih objekata poplavljeno, također i veći dio gospodarskih objekata, plastenika, a gotovo sve poljoprivredne površine na desnoj strani su pod vodom. Tijekom jučerašnjeg dana razina vodena na pojedinim mjestima ( dio Zagrebačke ulice, Ulica Matije Gupca,Ulica Neretvanskih gusara, Ulica Put Vida) bila je viša od 50 cm. JVP je imala 8 intervencija za hitan prijevoz bolesnika te 26 intervencija za druge potrebe građana. Zahtijeva za dostavu hrane i pitke vode nije bilo. Dana 4. travnja u jutarnjim satima razina vode na poplavljenom području počela je stagnirati, a potom i opadati. Voda znatno brže opada na jugozapadnom dijelu tako da je danas Zagrebačka ulica u najvećoj mjeri prohodna za promet osobnih vozila. Voda sporije opada na sjeveroistočnom dijelu zbog utjecaja Glibuše. Županijska cesta 6218 (prema Vidu i Prudu) i dalje nije prohodna za osobna vozila.
   Izvješće komunalnih poduzeća: U naselju Metković vodoopskrba je normalna. Šahtovi sustava mješovite odvodnje bili su 3. i 4. travnja zatvoreni, a sadržaj se ispumpavao u Neretvu. Tako je spriječeno plavljenje dijela lijeve strane grada i Unke. Šahtovi su ponovno otvoreni nakon pada vodostaja. Oba komunalna poduzeća stavila su svoje djelatnike, strojeve i vozila na raspolaganje.
   Iz Zavoda za javno zdravstvo dobili smo tijekom održavanja Sjednice izvješće o kvaliteti vode: Izvorište Prud: prisutna je pojačana mutnoća, voda se redovito klorira i mikrobiološki je ispravna te nije štetna za zdravlje. Preporučuje se da se prije upotrebe za piće pusti da se istaloži te kao bistra prokuha. Izvorište Doljani: U uzorcima vode nisu nađene povećane vrijednosti mutnoće te voda udovoljava Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.Stožer zaštite i spašavanja donio je odluku da je će od petka 05. travnja dežurni telefon za potrebe građa biti telefon Javne vatrogasne postrojbe Metković 686 713.
Načelnik Stožera zaštite i spašavanja
Mato Mustapić, prof.