vijesti www.metkovic.hr

 Zdravlje

Živjeti zdravije ovdje i sada

Metković, 16.9.2013. - Protekli vikend u Metkoviću je u organizaciji Udruge i suorganizaciji Udruge dijabetičara Metković održana peta radionica u okviru pilot-projekta Zdrava prehrana i tjelesna aktivnost u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Tema radionice u Metkoviću bila je šećerna bolest.
    Od autorice programa dr. med. Ljiljane Lulić Karapetrić, specijalistice obiteljske medicine, doznali smo da je na radionici u Metkoviću sudjelovalo 20 liječnika obiteljske medicine. Zapravo se radi o četvrtome projektu većega programa Živjeti zdravije ovdje i sada koji se provodi u suradnji s Koalicijom udruga u zdravstvu i Koordinacijom hrvatske obiteljske medicine. Njime se namjerava educirati liječnike koji bi stečena znanja prenosili svojim pacijentima, a sve u svrhu poticanja zdravoga načina života. Pri tome se naročito vodi računa o zdravoj prehrani, kontroli tjelesne težine i tjelesnoj aktivnosti.
    U sklopu radionice liječnicima i građanima je na Trgu kralja Tomislava prikazano kako treba vježbati, a Udruga dijabetičara Metković organizirala je preventivno mjerenje šećera u krvi.