vijesti www.metkovic.hr

 Zdravlje

Koliko osnovci piju i drogiraju se?

Metković, 20.9.2013. - U Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj danas je održana konferencija za medije, na kojoj su prezentirani rezultati ulaznog anketiranja učenika i aktivnosti koje će se i ove školske godine provoditi u osnovnim i srednjim školama u okviru preventivnog projekta „Zdrav za 5“. Na konferenciji za medije sudjelovali su zamjenik načelnika Policijske uprave Tonči Glumac, policijski službenik za prevenciju kriminalteta Miro Marijanović, dr. med. Matija Čale Mratović i mr. spec. Karmen Kmetović Prkačin iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.
    Zdrav za 5 je zajednički preventivni projekt čije aktivnosti provode Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a koji je usmjeren na djecu i mlade te ima za cilj aktivno mijenjanje stavova i štetnih životnih navika o ovisnosti (alkohol, droga i igre na sreću), aktivno mijenjanje stavova u nužnosti zaštite okoliša i prirode, podizanja razine samosvijesti o odgovornosti i očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja odnosno usvajanja zdravih stilova života.
    U školskoj godini 2012/2013. (razdoblje veljača – svibanj) u sklopu ovog projekta provedeno je istraživanje među učenicima osmih razreda osnovnih škola te učenicima prvih i drugih razreda srednjih škola o njihovim navikama i stavovima u pogledu štetnosti konzumiranja alkohola, droga i igrama na sreću. Ovim istraživanjem bilo je obuhvaćeno 512 učenika u tri srednje i tri osnovne škole na područje naše županije.
    Rezultati istraživanja pokazali su da je 60% učenika osmih razreda osnovnih škola jednom ili više puta konzumiralo alkohol, a njih 20% u posljednjih mjesec dana. Dok na razini Hrvatske dječaci najčešće piju pivo, a djevojčice žestoka pića pomiješana sa sokom, među učenicima Dubrovačko-neretvanske županije žestoka pića sa sokom su najkonzumiranija alkoholna pića i kod dječaka i kod djevojčica.
    Što se tiče opojnih droga, marihuanu je barem jednom u životu uzelo 12% ispitanih učenika, odnosno 9% u posljednjih mjesec dana. S ecstasyjem je eksperimentiralo gotovo 6% učenika.
    24% ispitanih učenika je jednom ili više puta u životu udisalo ljepilo ili neka druga otapala (inhalanti).
    Od ukupnog broja anketiranih učenika njih 23% je izjavilo da poznaje pet ili više osoba koje su konzumirale neke oblike droga.
    U školama u kojima je provedeno spomenuto anketiranje, djelatnici Zavoda za javno zdravstvo su zajedno s policijskim službenicima ove PU, proveli predavanja i to učenicima osmih razreda osnovnih škola na temu alkohola, učenicima prvih razreda srednjih škola na temu droga, dok se učenicima drugih razreda srednjih škola predavalo o kocki i klađenju. Ova predavanja će se u ovoj školskoj godini 2013/2014. u sklopu projekta „Zdrav za 5“ provesti i u svim drugim osnovnim i srednjim školama na području Županije dubrovačko-neretvanske.
    Osim aktivnog podizanja razine informiranosti i znanja o štetnosti i kažnjivosti ovakvih oblika društveno neprihvatljivih ponašanja, cilj ovog projekta je i raditi na jačanju te izražavanju stavova djece i mladih kroz predstavljanje mogućnosti odabira i odupiranja vršnjačkim pritiscima.