vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

IV. sjednica Gradskoga vijeća

Metković, 28.9.2013. - Na dnevnom redu jučer održane IV. sjednice Gradskoga vijeća grada Metkovića našlo se 11 točaka. Prva točka bila je Izvješće o izvršenju proračuna Grada Metkovića za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. koje je u kraćim crtama predočila zamjenica gradonačelnika Katarina Ujdur.
    Prema Izvješću u prvih pola godine ostvareno je ukupno 9.940.057,38 kn prihoda. Rashodi su iznosili ukupno 11.028.748,24 pa je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.088.690,86 kuna. Kada se tome pribroje izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 255.866,14 kn ukupni gubitak u spomenutom razdoblju iznosi 1.344.557,00 kn. Prilikom glasovanja svih 15 prisutnih vijećnika bilo je suzdržano.
    U nastavku je usvojen Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za urbanizam i arhitekturu te Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalnu politiku. U Odbor za urbanizam i arhitekturu izabrani su: Božo Petrov (predsjednik Odbora), Boško Pavlović, Fani Nogolica, Mirko Šaravanja, Ivo Jeličić, Darija Jeramaz, Ivo Veraja, Zinka Čubranić, Jozo Matić, Jadranka Sočivica i Mario Bukmir. U Odbor za socijalnu politiku izabrani su: dr. Marijana Galov (predsjednica Odbora), Danijela Vidović, Krešimir Jurić, Ana Marević, Eleonora Pavlović, Ana Vidović, Nela Orlović i Jadranko Matić.
    Usvojen je i Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Metkovića kojom su koeficijenti utvrđeni sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
    Isto tako, usvojen je i Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa prema kojoj koeficijent za obračun plaće gradonačelnika iznosi 1,11, a za plaće zamjenika gradonačelnika 1,00. Prema toj odluci aktualni će gradonačelnik imati plaću u iznosu od 3750 kuna. Time je i službeno potvrđena odluka gradonačelnika o smanjenju plaća na minimalac zaposlenicima Gradske uprave i ustanova u vlasništvu Grada koja će se primjenjivati od 1. listopada. Kako se u obrazloženju moglo čuti, takva nepopularna mjera donesena je kako bi se riješio problem neisplaćenih plaća, što za sobom vuče i dug za doprinose prema Poreznoj upravi, a to je Gradu glavna prepreka prilikom prijavljivanja projekata na natječaje koji će se financirati iz EU fondova. To je i svojevrstan pritisak na državne institucije koje su, kako je rečeno, svojim nedjelovanjem dovele Grad u teško stanje u kojem se nalazi. Također je rečeno da ta odluka nije dugotrajna i da će se izmijeniti čim se poboljša financijska situacija, odnosno isplate zaostale plaće.
    Vijeće je dalo suglasnost i Prijedlogu Zaključaka kojim se daje ovlast gradonačelniku za potpis I. dodatka Ugovora o podzajmu za potprojekt Metković. Riječ je o Ugovoru sklopljenom 2010. između Hrvatskih voda, Grada Metkovića i Komunalnog poduzeća Metković d.o.o. u okviru provedbe II. faze Jadranskog projekta zaštite od onečišćenja voda, a koji je zbog radova obavljenih na terenu bilo potrebno izmijeniti. Uz određene izmjene Ugovor ostaje na snazi, ali će Grad pokušati pronaći povoljnije izvore financiranja.
    Zbog izmjena u Zakonu o vodama usvojen je i Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Metkovića, a glavna izmjena je da se ukida priključna naknada koju su do sada plaćali građani.
    Prihvaćen je i Prijedlog odluke o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih grada Metkovića koje bi bilo savjetodavno tijelo Gradskoga vijeća, a čija je svrha mlade motivirati da se aktivno uključe u javni život grada.
    Vijeće je dalo suglasnost na Odluku o dopuni Statuta Ustanove Športski objekti Metković prema kojoj je promijenjen uvjet za izbor ravnatelja ustanove sportski objekti pa će ubuduće osim s VSS ravnatelj moći biti i netko s višom stručnom spremom (VŠS) i odgovarajućim organizacijskim sposobnostima.
    Na kraju je usvojena Odluka o neizboru po natječaju za imenovanje ravnatelja Gradskog kulturnog središta Metković, a za vršitelja dužnosti Gradsko vijeće je imenovalo zaposlenika GKS-a Ivicu Puljana.