vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

Doljani ispravni, Prud zamućen

Metković, 25.11.2013. - Voda s vodocrpilišta u Doljanima ispravna je za piće, tj. koncentracija klorida u njoj je u granicama dopuštenoga, ali je uslijed velikih oborina došlo do zamućenja izvorišta u Prudu.
    Prema današnjima rezultatima Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije (Služba za zdravstvenu ekologiju Odjel za vode) u uzorcima vodovodne vode iz izvorišta Prud (uzorci uzeti iz vodovodnih mreža u Kuli Norinskoj i Opuzenu) vrijednosti mutnoće su iznad zadanih vrijednosti te kao takvi ne udovoljavaju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 125/13). Pojačana mutnoća prisutna je u vodovodnim mrežama koja se opskrbljuju tom vodom (mjesta: Prud, Vid, dio općine Kula Norinska, grad Opuzen, i općina Slivno).
    Pojava zamućivanja vode toga izvorišta posljedica je izrazito obilnih kiša proteklih dana. Isporučena voda iz ovog izvorišta redovito se klorira i za sada je mikrobiološki ispravna. Iako takva voda nije štetna za zdravlje, ipak preporučamo da se voda za piće prije upotrebe pusti da se istaloži te da se nakon toga samo bistri dio prokuha. Voda se može koristiti za kuhanje, kao i za tuširanje, pranje zubi, te ostale sanitarne potrebe.
    U uzorcima vode iz izvorišta Doljani (uzorci uzeti iz vodovodnih mreža u Metkoviću)nisu nađene povećane vrijednosti mutnoće, te voda udovoljava Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i može se koristiti za piće bez prokuhavanja.
    Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije pojačano će pratiti kretanje mutnoće , slobodnog rezidualnog klora te ostale fizikalno-kemijske i mikrobiološke pokazatelje zdravstvene ispravnosti vode za piće iz spomenutih vodovoda i o tome na vrijeme obavještavati javnost.