vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Obavijest maslinarima

Metković, 27.8.2014. - Upozoravaju se maslinari da se proteklih dana intenzivirao ulov maslinine muhe (Bactrocera oleae) na feromonske lovke. Budući da vremenske prilike pogoduju razvoju toga štetnika potrebno je nastaviti s mjerama zaštite.
    Kao preventivnu mjeru zaštite moguće je koristiti gotov mamac Eco trap i pripravak Succes bait (spinosad +atraktant) koji su dozvoljeni u sustavu ekološke proizvodnje. Metoda zatrovanih mamaca ima najbolji učinak ako se provodi na širem području.
    Tretiranje cijele krošnje opravdano je u slučaju da je napadnuto 10-15% plodova i za tu namjenu registrirani su pripravci na osnovi dimetoata (Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion, Ritam, Zagor) i deltametrina (Decis 2,5 EC).
    Vremenske prilike pogoduju razvoju gljivične bolesti paunovo oko te je uputno napraviti preventivnu zaštitu pripravkomNeoram WG.
    Zaštitu treba obaviti za mirna vremena prema uputama na etiketi SZB vodeći računa o karenci. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!
    Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi:
http://fis.mps.hr/trazilicaszb.

Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.              
e-mail: ivana.tomac.talajic@savjetodavna.hr