vijesti www.metkovic.hr

 Obrtništvo

Prijave za polaganje majstorskoga ispita do 19. rujna

Metković, 11.9.2014. - Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije u razdoblju od 3. studenoga do 12. prosinca 2014. organizira polaganje majstorskih ispita. Krajnji rok za prijavu ispita je 19. rujna.
    Majstorski ispit je najviši stupanj obrazovanja za strukovne kvalifikacije kojim se stječu najuglednije kompetencije i kvalifikacija majstor. Majstorska diploma je vrijednosni dokument, a titula majstor temelj je za osnivanje vlastitoga obrta. Kompetencija stalnoga učenja vrlo je važna jer samo stalnim ulaganjem u znanja i vještine može se održati korak s razvojem tehnika i tehnologija. Zvanja majstora vrlo su cijenjena i u Republici Hrvatskoj i u Europi. Stjecanjem diplome majstora možete dokazati da imate sve kompetencije za samostalan stručni rad, vođenje poslovanja ili otvaranje vlastitog obrta.
    Ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenoga pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnoga iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit, osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja, opće-srednjoškolskoga obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnoga iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit te osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnoga iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
    Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Udruženju obrtnika Metković, S. Radića 24, Metković, ili na web stranici Komore: www.du-hok.net, u komorskom uredu, Široka 4/II, telefon 323-550, kontakt osoba: stručna suradnica za obrazovanje Jelena Svetac, e-mail: obrazovanje-du@hok.hr.