vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Gradu Metkoviću prošao projekt da se Zgrada političkih stranaka da na uporabu građanima

Metković, 1.10.2014. - Grad Metković poziva predstavnike udruga i zainteresirane pojedince na sastanak koji će se održati u Zgradi političkih stranaka u petak, 3. listopada u 19 sati. Tema sastanka je prenamjena Zgrade političkih stranaka za potrebe mladih i građanskih udruga.
   Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u svibnju je objavila Poziv za iskaz interesa za uspostavu Razvojne suradnje u području Pilot-programa „Prostori (su)djelovanja“ kojim su se pozvali svi gradovi u Republici Hrvatskoj koji žele sudjelovati u procesu savjetovanja, zajedničkog rada s organizacijama civilnoga društva i građanima na utvrđivanju prostora u gradu koji mogu biti preuređeni u buduće društvene (društveno-kulturne) centre da prijave svoj interes za uključivanje u Razvojnu suradnju s Nacionalnom zakladom.
  Na natječaj se Grad Metković javio s projektom kojim se prostor Zgrade političkih stranaka, koji je u državnom vlasništvu i koji je jako zapušten, namjerava obnovi te dodijeliti na uporabu mladima i zainteresiranim udrugama. Prihvaćeno je 35 projekata, među kojima i Grada Metkovića koji je svrstan u B kategoriju. Kategorije su A, B i C, što ovisi o veličini projekta, tj. troškovima. Samo su četiri projekta svrstana u A kategoriju, a Metković se našao u društvu Dubrovnika, Šibenika i Zadra koji su dobili po 20 tisuća kuna za početak rada na projektu.
   Odabrani gradovi imat će podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i suradničkih organizacija (Ured za udruge, Ministarstvo kulture, Ministarstvo poljoprivrede i Zaklada Kultura nova) za daljnji razvoj projektnih prijava i pripreme za prve natječaje suradničkih organizacija koji se planiraju otvoriti početkom 2015.
   Stoga Grad Metković poziva na sastanak na kojemu će građani i udruge iznijeti svoje prijedloge o tome kako taj vrijedan prostor ubuduće na najbolji način staviti na korištenje građanima. Naravno, prije toga treba proći proceduru kojom će država taj prostor prepustiti novoj namjeni.