vijesti www.metkovic.hr

 Fotografija

Susret konjanika i biciklistica

Metković, 21.10.2014. - Iako se u prvi mah čini da je s gornjom fotografijom sve u redu, premda je crno-bijela, u oči upada neobičan susret konjanika i djevojaka s biciklima, a i nebo je napola. Riječ je, zapravo, o spoju dviju fotografija nastalih u rasponu od gotovo šezdeset godina.
    Lijeva polovina fotografije snimak je od prekjučer, a desna je s fotografije koju nam je iz Zagreba poslao Mario Talajić i koja je široj javnosti, uglavnom, nepoznata. Na njoj se vidi, tada nova, zgrada na južnome dijelu Trga kralja Tomislava s legendarnom prodavaonicom Delikates u prizemlju te početak ulice koju smo tada zvali Dubrovačkom (skraćivana u dva navrata i danas počinje na Platanu). S desne je strane na početku ulice prodavaonica cipela Planika, a u nastavku prostor u kojemu je nešto kasnije bila Razvitkova knjižara. Danas sve to zauzima Školska knjiga.
   Na početku ulice lijevo dvije su kuće kojih više nema. Prva je trokatnica tadašnjega metkovskog mesara Ivana Veraje, a niža je njegova mesnica. Na pretposljednjoj fotografiji (snimljena prije II. svj. rata) te su kuće u prvome planu.
    U nastavku je zgrada koja postoji i danas, a u njoj je tada bila krojačka radnja Joze Blaževića i postolarska radnja poznatoga metkovskoga postolara Nikole Mordžina Đike. Danas je u tim dvama prostorima trgovina Studenac pokraj kafićaSat, čiji se ulazi ne vide na fotografiji. Prilažemo i dvije nove fotografije snimljene s približno istih mjesta.
    Fotografiju s konjanikom možemo s velikom sigurnošću datirati u vrijeme između 1956. i 1959/60. Naime, Blažević je krojačku radnju od svoga majstora Stipe Puljana mogao preuzeti najranije 1956., kada je taj emigrirao u Njemačku. S druge strane, postojanje Verajinih kuća postavlja gornju granicu, dok je ključ u podatku kada je otvorena prodavaonica Delikates. Sjeća li se točno tko toga i prepoznaje li tko ženu i mladića na konju?