vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Proizvođači agruma dužni su suzbijati sredozemnu voćnu muhu

Metković, 22.10.2014. - Proizvođači agruma dužni su prema Naredbi NN ( 85/14) poduzimati mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata, Wiedemann) na ugroženim područjima u RH. U smislu ove naredbe to je područje Dubrovačko-neretvanske županije , a dolina rijeke Neretve je područje od posebnog gospodarskog značaja.
   Na ugroženim područjima posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su provoditi higijenske mjere skupljanja svih otpalih plodova s tla te skupljanje oštećenih i drugih zaostalih plodova najkasnije u roku 24 sata nakon berbe. Glavne biljke domaćini sredozemne voćne muhe u smislu ove Naredbe jesu: mandarina, klementina, naranča, kaki, nešpula, smokva, jabuka,marelica, šljiva, breskva i nektarina, japanska šljiva i kruška.
   Prikupljene plodove treba zbrinuti na način da se učinkovito unište ličinke sredozemne voćne muhe :
   -skupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanje u zatvorenim vrećama najmanje 10 dana ili
   -zakopavanjem plodova te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 cm
   Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi fitosanitarna inspekcija.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
e-mail: ivana.tomac.talajic@savjetodavna.hr