vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Napreduje na raskrižju Splitske i A. K. Miošića

Metković, 22.12.2014. - Lijepo vrijeme pomaže izvođačima radova na rekonstrukciji raskrižja Splitske i A. K. Miošića te na izgradnji kolektora za oborinske vode koji je u ulici A. K. Miošića dovršen u dužini od 400 m.
   Osim kolektora, završen je separator i crpna stanica koja će oborinske vode crpsti u Neretvu kroz cijev položenu ispod Splitske ulice. Uz radove na raskrižju radi se i nova spojna cesta koja će biti paralelna sa Splitskom i služit će stanarima za siguran izlaz na nju. Predviđa se, ako ne bude većih vremenskih poremećaja, da će svi radovi biti gotovi u veljači.