vijesti www.metkovic.hr

 Rad udruga

'Dobrinih' pet dobrih godina

Metković, 30.12.2014. - Udruga Dobra jučer je proslavila petogodišnje djelovanje, predstavivši dosadašnja postignuća. Udruga je do sada provela jedanaest programa, projekata i inicijativa u području pružanja socijalnih usluga u zajednici, obrazovanju, radu s mladima i djecom te zaštiti i očuvanju okoliša.
    Predstavljanje je bilo i završna tiskovna konferencija za projekt Moja nova vještina, što ga decentraliziranim modelom financiranja financira Nacionalna zaklada, a u suradnji sa Zakladom Kajo Dadić iz Splita.
    Predstavljanjem rezultata završena je posljednja faza projekta Eko Rural, financiranim iz Fonda za zaštitu okoliša pa su podijeljene brošure o samom projektu, kao i priručnici za djecu s tematikom izrade rukotvorina.
    Proslavi pete obljetnice nazočili su dosadašnji suradnici Udruge, predstavnici institucija, organizacija civilnoga društva, donatori, mediji i volonteri. Predstavnici Udruge zahvalili su im na dosadašnjoj potpori i sudjelovanju u aktivnostima Udruge, nadajući se i daljnjoj uspješnoj suradnji.