vijesti www.metkovic.hr

 stanovanje

Podnesite zahtjev za kupnju stana prema Programu POS-a

Metković, 6.8.2015. - Gradonačelnik Grada Metkovića objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Metkovića radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje.
    Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se preuzima, kao i pripadajuće izjave, neposredno u Metkoviću u prostorijama Gradske uprave na adresi Stjepana Radića 1, radnim danom u radno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati i na web-stranici Grada: www.metkovic.hr za vrijeme trajanja Javnog poziva.
    Podnositelji zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje podnose zahtjev s priloženom potrebnom dokumentacijom u vremenskom razdoblju od 6. kolovoza 2015. god. zaključno do 14. rujna 2015. god., putem pošte ili osobno u pisarnicu Grada Metkovića.

Dokumentacija za preuzimanje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana
Zahtjev za kupnju stana
Izjava o vlasništvu stana ili kuće
Izjava o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće
Izjava o izvanbračnoj zajednici
Izjava o stanovanju kod člana obitelji