vijesti www.metkovic.hr

 Anketa

Anketa krenula ispočetka

Metković, 28.10.2015. - Danas u popodnevnom satima počelo je „štancanje“ glasova na našoj anketi pa se dogodilo da je u samo jednome satu bilo preko 1800 glasovanja, što je potpuno nerealno za lokalnu anketu. Stoga je ponovno vraćena kontrola na IP adresu, s time da se prati i lokalna IP adresa što je dobiju korisnici koji dijele zajednički usmjernik.
   Rezultati su poništeni i sve kreće ispočetka, ali i dalje ostaje osnovna mana, kao i kod svih internetskih anketa, a to je nepouzdanost. I dalje ostaje kvalifikacijsko pitanje, a dodali smo i uspornik pa oni koji i dalje žele „štancati“ moraju biti strpljivi.