vijesti www.metkovic.hr

 stanovanje

POS - prijedlog Liste prvenstva

Metković, 11.11.2015. - Uvidom u pristigle zahtjeve za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Metkovića, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva objavilo je prijedlog Liste prvenstva.