vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Obavijest proizvođačima agruma

Metković, 25.11.2015. - Proizvođači agruma  dužni su prema Naredbi NN ( 85/14) poduzimati mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata, Wiedemann) na ugroženim područjima u RH. smislu ove naredbe to je područje Dubrovačko-neretvanske županije, a dolina rijeke Neretve je područje od posebnog gospodarskog značaja.
  Na ugroženim područjima posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su provoditi higijenske mjere skupljanja svih otpalih plodova s tla te skupljanje oštećenih i drugih zaostalih plodova najkasnije u roku 24 sata nakon berbe. Glavne biljke domaćini sredozemne voćne muhe u smislu ove Naredbe jesu: mandarina, klementina, naranča, kaki, nešpula, smokva, jabuka, marelica, šljiva, breskva i nektarina, japanska šljiva i kruška.
  Prikupljene plodove treba zbrinuti na način da se učinkovito unište ličinke sredozemne voćne muhe:
  - skupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanje u zatvorenim vrećama najmanje 10 dana ili
  - zakopavanjem plodova te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 cm
  Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi fitosanitarna inspekcija.
   
Ivana Tomac Talajić dipl. ing.
ivana.tomac.talajic@savjetodavna.hr