vijesti www.metkovic.hr

 stanovanje

POS na području grada Metkovića
Konačna Lista prvenstva

Metković, 26.11.2015. - Obradom pristiglih prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva za
kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Metkovića utvrđena je konačna Lista prvenstva.