vijesti www.metkovic.hr

 Fotovijest

'Susret' sa starim čempresom

Metković, 21.12.2016. - Čini se da je noćas nekomu u Ulici Stjepana Radića bilo preusko ili presklisko, možda i oboje. Ionako oštećeni stari čempres dobio je još jedan udarac.

Prema nekim podacima čempres je posađen sredinom IXX. st. kada je izgrađena cesta Metković-Mostar. Godine 1965. na prijedlog ondašnje Skupštine općine Metković čempres je zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture (pojedinačno stablo). U najnovijim popisima nismo ga našli, što znači da više nije zaštićen. Prije dva mjeseca fotografirali smo njegov odlomljeni i potpuno osušeni vrh, a prema svemu i deblo mu je pri dnu u jako lošemu stanju pa je vrijeme da se utvrdi predstavlja li opasnost. Na posljednjoj fotografiji vidi se kako je izgledao pred II. svj. rat.