vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Novi natječaj za mlade poljoprivrednike u sklopu Programa ruralnog razvoja

Metković, 23.12.2016. - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 21 .prosinca 2016. u Narodnim novinama br. 120/16 Natječaj za provedbu podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima".

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Potpora iznosi do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 376.840,00 kuna po korisniku (50.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije, objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije za mjesec u kojem je objavljen natječaj. Prihvatljivi troškovi su kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade proizvoda, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada, uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta te kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Izračun ekonomske veličine poljoprivrednih gospodarstava (EVPG-SO) za potencijalne korisnike iz gradova: Metkovića, Opuzena, Ploča te općina: Zažablje, Slivno, Kula Norinska i Pojezerje - može se dobiti u Savjetodavnoj službi u Metkoviću, Kralja Zvonimira 22 (Milenko Buljubašić) i Savjetodavnoj službi u Opuzenu, Zrinsko Frankopanska 1 (Ante Mijić). Za izdavanje potrebne dokumentacije stranke trebaju dostaviti na uvid : ARKOD zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, AGRONET-jedinstveni zahtjev (ako su u sustavu potpora) i JRDŽ (jedinstveni registar domaćih životinja ako drže stoku).

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 24. veljače 2017. putem Agronet aplikacije, a kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.

Više o podmjeri 6.1. i detaljima možete pronaći na ovoj poveznici.
      Milenko Buljubašić, dipl. ing. agr.
e-mail: milenko.buljubasic@savjetodavna.hr
          
           Ante Mijić, dipl. ing. agr.
e-mail: ante.mijic@savjetodavna.hr