vijesti www.metkovic.hr

 Javni poziv

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a

Metković, 17.3.2017. - Grad Metković objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno „Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Metkovića“ radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje.
  

Javni poziv

Obrazac 1 – zahtjev

Obrazac 2 – izjava o vlasništvu stana ili kuće

Obrazac 3 – izjava o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće

Obrazac 4 – izjava o izvanbračnoj zajednici

Obrazac 5 – izjava o podstanarstvu

Obrazac 6 – izjava o stanovanju kod člana obitelji