vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

XXXII. Sjednica Gradskoga vijeća

Metković, 25.3.2017. - Pod predsjedavanjem Marina Veraje jučer he u Zgradi političkih stranaka održana XXXII. Sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića. Na početku sjednice utvrđena je nazočnost članova, a potom su usvojeni Dnevni red s trima naknadno dodanim točkama te Zapisnik s prošle Sjednice.

Prva točka Dnevnoga reda odnosila se na Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Metkovića za 2016. godinu, koji je predstavila gradonačelnica Katarina Ujdur kazavši da je Grad Metković ostvario 31.526.220,32 kn prihoda, a rashodi su iznosili 31.142.385,92 kn. Uz određene dopune prihoda i rashoda, koje je navela gradonačelnica, utvrđeno je da je ostvaren višak u iznosu od 278.000,00 kn. U raspravnom dijelu prve točke Dnevnoga reda vijećnik Stipo Gabrić pitao je koliko je dobiti preneseno u protekle tri godine iz Čistoće Metković d.o.o. na račun Grada Metkovića, na što je dobio odgovor da je preneseno 1.100.000,00 kn na konto duga iz 2013. godine. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu, koji je podnijela gradonačelnica, jednoglasno je usvojen.

Druga točka Dnevnoga reda odnosila se na Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu, koji je predstavila gradonačelnica Ujdur. Ova Odluka utvrđuje rezultate poslovanja, raspodjelu rezultata poslovanja te način pokrića manjka prihoda utvrđenog Financijskim izvještajima Grada Metkovića i proračunskih korisnika za 2016. godinu. Financijski rezultat na kraju 2016. godine rezultat je izvršenja proračuna tekućeg razdoblja i prenesenoga manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina. Prijedlog koji je gradonačelnica predložila jednoglasno je usvojen.

Sljedeća točka se odnosila na Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za period od 1. srpnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine, koje je vijećnicima predstavila gradonačelnica Ujdur. Izvješće je dano za svaki pojedini odsjek Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Metkovića i jednoglasno je usvojeno.

U okviru četvrte i pete točke Dnevnoga reda direktor Čistoće d.o.o. Tomislav Jakić i gradonačelnica Ujdur podnijeli su Izvješće o radu Čistoće Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti u 2016. godini i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Metkovića za 2016. godinu. U raspravnom dijelu vodila se polemika između vijećnika Gabrića, gradonačelnice Ujdur i direktora Jakića o gorućim problemima vezanim za otpad.

U narednih pet točaka Dnevnoga reda jednoglasno su usvojena Izvješća o radu i financijska izvješća za 2016. godinu Dječjega vrtića Metković, Ustanove za kulturu i sport Metković, Gradske knjižnice Metković, Prirodoslovnoga muzeja Metković i Humanitarne zaklade Iva Petrušić. Izvješća su podnijeli i obrazložili ravnatelji pojedinih ustanova.

Od jedanaeste do petnaeste točke Dnevnoga reda raspravljalo se o Prijedlogu Odluke o granicama naselja na području Grada Metkovića, Prijedlogu Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju ulica i trgova na području Grada Metkovića, Prijedlogu Rješenja o imenovanju Ivane Baće za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Prirodoslovnog muzeja Metković, Prijedlogu Odluke o odabiru ponude za nabavu sezonskoga cvijeća, ukrasnoga bilja i repromaterijala za 2017. godinu te o Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. Svi prijedlozi i izvješća jednoglasno su usvojeni.

U nastavku sjednice jednoglasno su usvojeni Prijedlog godišnjeg plana razvoja civilne zaštite Grada Metkovića s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Posljednje tri točke Dnevnoga reda odnosile su se na Prijedlog Izmjena i dopuna Strateškog plana Grada Metkovića za razdoblje 2014. – 2016., Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u Vidu“ te na Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje odmorišta-rive u Vidu“. Svi prijedlozi izglasani su jednoglasno.

Na kraju su se s vijećničkim pitanjima javili vijećnici Markica Vuica, Nikola Oršulić i Stipo Gabrić. Vijećnik Vuica postavio je pitanje vezano za probleme odvijanja prometa u Dubrovačkoj ulici, a vijećnik Oršulić postavio je pitanje koje se odnosi na glasine o otvaranju pogona za preradu mandarine te o problematici novoizgrađenoga graničnoga prijelaza na Đumruku. Vijećnik Gabrić svoj je upit vezao za gospodarsku zonu na Dubravici. Gradonačelnica je u svojim odgovorima pozvala na strpljenje te rekla da će se sve informacije vezane za preradu mandarina pravovremeno objaviti. Za probleme vezane uz Ulicu Stjepana Radića gradonačelnica je rekla da se čini sve kako bi se problem riješio, a istaknula je i mogućnost izlaska na prosvjed sa stanovnicima ulice.

Pogledajte cijelu videosnimku Sjednice.
F. Bokan