vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Obavijest vinogradarima

Metković, 1.4.2017. - Vinova loza se ovisno o položaju nalazi u razvojnom stadiju bubrenja pupova ili vunastog pupa. Najavljene oborine omogućiti će infekcije i razvoj uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Zaštitu od navedenog uzročnika u ovom razvojnom stadiju provesti jednim od pripravaka na osnovi bakra: Bordošku juhu Caffaro WP, Bordošku suspenziju, Champion WP, Cuprablau - Z, Champion SC, Cuprablau – Z Ultra, Nordox 75 WG ili Neoram WG.

Radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši i crvenog pauka bakrenom pripravku je uputno dodati mineralno ulje (Bijelo ulje, Ovipron Top EC ili Mineralno svjetlo ulje) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Modro ulje ili Crveno ulje).

Radi smanjenja populacije lozinih grinja bakrenom pripravku je moguće dodati sumporni pripravak u povišenoj koncentraciji, ali se u tom slučaju ne smiju dodavati mineralna ulja.

Preventivnu zaštitu potrebno je napraviti prije najavljenih oborina pridržavajući se uputa na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web-adresi: fis.mps.hr/trazilicaszb.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.       

E-mail: ivana.tomac.talajic@savjetodavna.hr