vijesti www.metkovic.hr

 Izbori

Dalibor Milan: U poslovnu zonu Dubravica neće nitko doći

Metković, 9.4.2017. - HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Dalibor Milan medijima je poslao priopćenje u kojemu se osvrnuo na metkovsko gospodarstvo, posebno ističući planiranu Poslovnu zonu Dubravica.

Pripremajući se za izbore, analizirali smo postojeće stanje, kao i mogućnosti za pokretanje zamrlog metkovskog gospodarstva. Polazne točke nisu previše optimistične. Zatečeno stanje je sljedeće:

Poslovna zona Dubravica, za koju je izrađen detaljan plan te njegova izmjena i dopuna. Nisu izdane dozvole, proveden je natječaj i nakon toga nije bilo nijednog kupca.

Ne treba biti previše dalekovidan niti ekonomski potkovan, da bi se zaključilo, kako u poslovnu zonu neće nitko doći. Razlog tome je da se nasuprot poslovne zone nalazi gradsko odlagalište otpada, koje je početkom 2017. trebalo biti zatvoreno i kome je ovih dana Ministarstvo zaštite okoliša odobravanjem studije zaštite okoliša potvrdilo daljnji, neograničeni rad.

Postavlja se pitanje, tko bi uistinu mogao biti zainteresiran za ulaganje u prostor koji se nalazi preko puta aktivnog odlagališta otpada? S obzirom na informacije kojima raspolažemo, odlagalište otpada će narasti do 20 metara u visinu, a čak se i planira odlaganje otpada s primjesama azbesta.

Zaključak je neizbježan. Želi li se ulagati u poslovnu zonu Dubravica, odlagalište mora biti premješteno na drugu lokaciju, a postojeću lokaciju treba sanirati i iskoristiti za neku drugu, pasivnu namjenu.

Moramo pri tome naglasiti, da se u postojeći deponij prikuplja otpad susjednih gradova i općina te da je sama lokacija na vrhu brda stručno i logički neodrživa. Također naglašavamo, da Grad Metković, premda ima dvostruko više stanovnika nego navedene jedinice, gospodari s približno istom teritorijalnom površinom.

Zato planiramo snažno djelovati u pravcu pronalaženja nove lokacije za gradski deponij, na kojoj bi se primjenjivali svi ekološki standardi.

Nakon ovoga, potrebno je ocijeniti isplativost postojećih lokacija poslovnih zona, budući da je prometni pristup do zone Dubravica neprikladan zbog nerješenih vlasničkih odnosa.

Kao alternativa postoji lokacija Metrize, u blizini Kule Norinske. Lokacija koja se nalazi uz državnu cestu D9 – magistralu, planirana je prostornim planom dijelom za veletržnicu, a dijelom kao zona u istraživanju. Navedena lokacija nije u cijelosti vlasnički riješena, površine je manje od 4 hektara. Potrebna su znatna ulaganja, gradnja prometnica, nasipanje i slično, a nalazi se u izdvojenom području, izvan gradske jezgre.

Zbog ovih razloga, namjeravamo provjeriti mogućnost formiranja poslovne zone na području Stare Neretve, koja je površine oko 12 hektara i na kojoj bi se nasipanjem mogao dobiti prostor. On bi bio obostrano spojen gradskim cestama na Magistralu, a tu bi se zbog povezanosti s gradskom jezgrom mogla smjestiti većina potrebnih urbanih sadržaja uz poslovnu zonu, kao što su nova škola s dvoranom i sportski centar. To bi se sve nalazilo unutar centralne zone naselja, na kojem nema nikakvih mjera ekološke zaštite i zaštite prirode.

Postojeći rukavac Stare Neretve je zagađen i devastiran nelegalnim nasipanjem, a u bilo kojoj drugoj namjeni bi bio preskup za održavanje.

Materijal za nasipanje bi se mogao dobiti iz velikih predstojećih infrastrukturnih zahvata na prometnicama na području županije, iskopima za ceste u Poslovnoj zoni Dubravica, proglašenjem deponije građevinskog materijala i slično. O ovome bi se trebale izraditi adekvatne studije i postići dogovori, kao i dobiti suglasnost građana putem referenduma, jer ovakav zahvat ne može biti odluka samo jedne generacije ili garniture vlasti.

Zadnja, što ne znači i posljednja mogućnost, je suradnja s Općinom Kula Norinska, u razvoju Poslovne zone Nova Sela. Ishođene su sve potrebne dozvole za poslovnu zonu koja je već u fazi realizacije. Međutim, s obzirom na njen položaj u drugoj općini, ne može gradu Metkoviću donositi prihode od komunalnog doprinosa, komunalnih naknada, prireza i slično, ali je njena blizina važna zbog mogućnosti zapošljavanja stanovništva s područja Metkovića.

S obzirom na navedeno, studiozno ćemo razmotriti sve opcije s Vladom Republike Hrvatske i njenim institucijama. To činimo s ciljem pokretanja zamrlog gospodarstva i zapošljavanja, kao i radi zadržavanja generacija koje tek dolaze.

Ja nudim konkretna rješenja građanima Metkovića, za njihovo dobro i za napredak ovog grada, a ne obećanja.

Dalibor Milan (HDZ)