vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

Upis u Dječji vrtić

Metković, 19.4.2017. - Dječji vrtić 'Metković' oglasio je upis djece za pedagošku godinu 2017./2018. Pogledajte što sve treba za upis.
 

Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ za pedagošku godinu 2017./2018., Dječji vrtić „Metković“ Metković objavljuje

 

O G L A S

od 24. travnja do 8. svibnja 2017. godine.

vrši se upis djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković za

pedagošku 2017./2018. godinu

I

Roditelji/skrbnici mogu preuzeti zahtjev za upis u Središnjem dječjem vrtiću u Ulici kralja Zvonimira 22, radnim danom, kao i na www.vrticimetkovic.hr.

 

II

Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu prilaže se:

 • Preslika osobnih iskaznica obaju roditelja
 • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta

III

Za djecu koja se prvi put upisuju popunjenom zahtjevu prilaže se:

 • Preslika rodnog lista (bez obzira na datum izdavanja).
 • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja.
 • Potvrda o sistematskom pregledu djeteta.
 • Potvrde o radnom statusu roditelja.
 • Potvrda o samohranosti roditelja (preslika pravomoćne presude o razvodu braka i drugo).
 • Preslike rodnih listova za ostalu djecu u obitelji.
 • Preslike dokumenata o invalidnosti roditelja (HRVI, civilni inv.).
 • Nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta.
 • Potvrda Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu obitelji.
 • Preslika rješenja o dječjem doplatku.
 • Potvrda o sufinanciranju izdanu od nadležne jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelj/skrbnik ima prebivalište/boravište.

IV

Popunjene zahtjeve s traženom dokumentacijom dostaviti u ured Središnjeg dječjeg vrtića, Ulica kralja Zvonimira 22 Metković, do 8. svibnja 2017. godine, kada se roditelje/skrbnike obavještava o vremenu inicijalnog razgovora.

 

V

Rezultati upisa će biti objavljeni do 22. svibnja 2017. godine na oglasnicima Središnjeg dječjeg vrtića i Područnih odjela, kao i službenim web stranicama Dječjeg vrtića; rok za žalbe od 23. do 30. svibnja te potpisivanje ugovora s roditeljima od 1. do 15. lipnja 2017. godine.