vijesti www.metkovic.hr

 Izbori

Milan: Grad Metković izdvaja za potporu poljoprivredi na razini popravka i bojenja klupa na javnim površinama (47 000 kuna)

Metković, 24.4.2017. - Zamjenik gradonačelnika Nikola Grmoja dao je izjavu medijima da će se kao župan zalagati da poljoprivrednici osiguraju svoje poljoprivredne površine i trajne nasade, te da će u proračunu županije osigurati ozbiljna sredstva za tu namjenu.

Građani Metkovića u protekle 4 godine naslušali su se obećanja Mosta prije izbora. Koliko se Nikola Grmoja u proteklom mandatu Mosta u Metkoviću zaista ZALAGAO za poljoprivrednike, vidi se između ostalog koliko je Grad Metković vodio računa o poljoprivrednicima. U gradskom proračunu potpora poljoprivredi za 2015.g. iznosila je 47.000,00 kuna. Samo za usporedbu u tom istom proračunu izdvojeno je za popravak i bojenje klupa na javnim površinama grada iznos od 47.310,20 kuna.

Glede dijela izjave u svezi ekipiranja stručne pomoći kako bi se pripremila edukacija i apliciralo na mjeru 5. iz EU fondova podsjetit ćemo birače da Most i dalje širi populizam bez konkretne realizacije:

- Sukladno Članku 12. pravilnika o provedbi mjere M05 'Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti', podmjere 5.2. 'Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima' iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., jasno je navedeno tko i kako raspisuje natječaj, koji je krajem 2015.g. zatvoren:

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu temeljem Natječaja o provedbi Podmjere 5.2. kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

(3) Natječajem iz stavka 1. ovoga članka određuju se rokovi, uvjeti i način podnošenja Zahtjeva za potporu za dodjelu sredstava iz EPFRR-a, Podmjeru 5.2.

- U tom istom Pravilniku regulirano je u članku 8. da tko posjeduje policu osiguranja za prihvatljive troškove dužan je prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu Agenciji za plaćanje dostaviti policu u svrhu umanjenja isplate potpore.

Na kraju je jako važno spomenuti da se Most ponovno ponaša po ustaljenoj špranci. Naime prije dolaska na vlast u Metkoviću zalagali su se za transparentnost, a posebno su javno isticali da njihovi članovi neće sudjelovati u podjeli poljoprivrednog zemljišta. Nakon što su došli na vlast upravo su napravili suprotno od najavljenog i to:

a) U pripremi samog natječaja sudjelovale su osobe direktno s liste Mosta, a koje su zasigurno bile u sukobu interesa jer su se i same javile na natječaj i kojima je također dodijeljena zemlja iz natječaja.

b) Najveći dio zemlje raspisanog natječaja dodijeljen je osobi koja je bila na listi Mosta, a što je u javnosti izazvalo s pravom sumnju o nekoj vrsti pogodovanja.

c) Nedugo nakon okončanja natječaja za dodjelu državne zemlje, osoba koja je bila direktno involvirana u Agenciji za poljoprivredno zemljište zaposlena je na mjesto voditeljice odsjeka u Gradu Metkoviću.

Stoga se javnost s pravom pita na osnovu čije preporuke je ta osoba stigla u Metković i po kojim kriterijima je ocijenjena njena sposobnost u odnosu na neke druge potencijalne kandidate za to radno mjesto, obzirom na veliki broj nezaposlenih osoba u gradu Metkoviću.

Ovaj grad ne može i neće izaći iz krize parolama koje se daju pred izbore, već zajedništvom svih ljudi koji vole ovaj grad, znaju, mogu i hoće za njega napraviti sve, a ne krenuti prvom prigodom preko mosta u Zagreb.

DALIBOR MILAN (HDZ)