vijesti www.metkovic.hr

 Izbori

SDP-ov plan za poboljšanje stanja u odgoju i obrazovanju

Metković, 7.5.2017. - Pokraj Srednje škole Metković jučer je SDP održao tiskovnu konferenciju na temu odgoja i obrazovanja, u okviru koje su njegov kandidat za gradonačelnika Krešimir Kuran i njegova zamjenica Zdravka Barišić predstavili mjere za poboljšanje standarda u odgojno-obrazovnom sustavu.

Krešimir Kuran je kazao da Grad Metković ne upravlja školama, budući da nisu u njegovoj nadležnosti, ali može puno stvari inicirati. Ustanova kojom grad Metković izravno upravlja je Dječji vrtić Metković, za koji Kuran smatra da treba povećati postojeće kapacitete nadogradnjom ili gradnjom novih objekata jer se djeca ne mogu uključiti u vrtić tijekom godine zato što su kapaciteti ograničeni. Što se tiče cijene vrtića SDP je ne bi mijenjao, ali bi u toj cijeni bilo sadržano i ono što danas roditelji dodatno plaćaju. Nadalje je istaknuto da je vrtiće i škole potrebno opremiti didaktičkim sredstvima, a smatraju da je potrebno osnovati fond iz kojega će se nagrađivati učenici i mentori koji su postigli dobar uspjeh na natjecanjima.

Kuran planira provoditi dokument SDP-a pod nazivom Provođenje obrazovne politike na lokalnoj i regionalnoj razini, koji podrazumijeva uvođenje dopunskih obrazovnih sadržaja poput poduzetništva, održivoga razvoja i građanskoga odgoja. Odgojno-obrazovni program SDP-a podrazumijeva informatizaciju škola i jednosmjensku nastavu, koja bi se omogućila izgradnjom škole na lijevoj strani. Kuran se nalazi na županijskoj listi SDP-a i kaže da će se zalagati za izgradnju škole, ako bude izabran u Županijsku skupštinu. U SDP-u su predvidjeli i stavku za besplatne udžbenike za sve učenike, ali su svjesni da to nije realno očekivati u ovakvoj situaciji. Ta bi se mjera ponajprije odnosila na učenike u područnim školama u Vidu i Prudu, što bi roditelje motiviralo da djecu šalju u te škole. Što se tiče ostalih učenika, smatraju da je potrebno uspostaviti dohodovni cenzus od 5000 kuna pa bi djeca iz obitelji koje imaju dohodak manji od 5000 kuna dobila besplatne učenike. U svome programu su predvidjeli sufinanciranje autobusne karte redovnim studentima barem jednom u semestru.

Zdravka Barišić je kazala da je njihov cilj u metkovske škole uvesti cjelodnevni boravak i zdravi obrok. U suradnji s domaćim OPG-ovima pokrenuli bi proizvodnju zdrave hrane za škole i vrtiće. Trebalo bi uspostaviti suradnju između škola, vrtića i udruga kako bi od proizvođača do krajnjeg potrošača proteklo najviše 24 sata. Prednost bi u tome slučaju imali OPG-ovi kojima su vlasnice žene, a tako bi se dobila i dodatna radna mjesta, kvalitetniji život djece i poduzetnički iskorak.

Što se tiče poduzetništva, uveli bi tri mjere kojima bi smanjili nezaposlenost i privukli investitore. Prva je oslobađanje poduzetnika i obrtnika od komunalnih doprinosa i naknada u prvoj godini. Druga podrazumijeva sufinanciranje novih radnih mjesta s 1.000 - 1.500 kuna mjesečno, ovisno o vrsti proizvodnje. Posljednja mjera je sufinanciranje i edukacija žena za otvaranje OPG-ova.

Na kraju je Krešimir Kuran predložio da se u ponedjeljak, 15. svibnja u 19 sati u Zgradi političkih stranaka održi sučeljavanje svih kandidata na lokalnim izborima te da moderatori i voditelji sučeljavanja budu predstavnici lokalnih medija, odnosno njihovi novinari.