vijesti www.metkovic.hr

 Izbori

HNS 'najženskiji', HDZ-HSLS 'najmuškiji'

Metković, 10.5.2017. - Ovih predizbornih dana mnogi pišu o tzv. ženskoj kvoti na kandidacijskim listama za županijske skupštine te gradska i općinska vijeća. Zaključak je da se kvote manje-više poštuju, no da se na mnogim listama žene nalaze pri kraju, što realno znači da neće ući u sastav predstavničkih tijela.

Odredba Članka 21.a Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor prema kojem se prilikom utvrđivanja kandidacijskih lista mora voditi računa o ravnopravnosti spolova kaže da lista na kojoj nije zastupljeno najmanje 40 posto pripadnika svakog spola nije pravovaljana. Dakle, štiti i žensku i mušku stranu. No, u rujnu prošle godine Ustavni je sud ukinuo tu kvotu za Sabor, ali je takva ostala za lokalne izbore.

Malo smo zavirili u sedam kandidacijskih lista za Gradsko vijeće Grada Metkovića i utvrdili da su svi poštivali „Obvezatne upute o postupku kandidiranja za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ u kojima u Točki 10. stoji da „osjetna neuravnoteženost jednog spola postoji ako je zastupljenost jednog spola na kandidacijskoj listi niža od 40%“ te da se za to propisuju „novčane kazne u iznosu od 40.000,00 kuna za predlagatelje na izborima za članove gradskih vijeća i županijskih skupština odnosno 20.000,00 kuna za predlagatelje na izborima za članove općinskih vijeća“.

Izgleda da na lokalnim izborima takve kazne većini nisu zanemarive pa su na svih sedam metkovskih lista žene zastupljene preko 40 %. „Najženskija“ je lista HNS-a s devet žena, od toga šest među prvih 10 te četiri među prvih pet na listi. „Najmuškija“ je HDZ-HSLS-ova sa sedam žena, od toga dvije među prvih 10 i nijednom među prvih pet na listi.

Aktualno Gradsko vijeće Grada Metkovića ima šest vijećnica tj. 35 % žena, što je na samoj granici jer da ih je sedam to bi bilo 41 %. No, to ne spada pod spomenute obvezatne upute nego je rezultat izbora i kasnijih nespojivosti obnašanja dužnosti u izvršnoj vlasti ili upravljanja gradskim ustanovama s članstvom u Gradskome vijeću.

Procjenjujući realan odnos snaga među političkim opcijama u Metkoviću, čini se da bi broj žena u Gradskome vijeću mogao ostati približno isti. Naravno, to ovisi o pobjedničkoj listi, tj. o izboru gradonačelnika, jer će tada neki vijećnici i vijećnice morati biti zamijenjeni s onima niže na listi.

 

Kandidacijska lista grupe birača

Nositelj liste: Andrej Vištica

7 žena (5 među prvih 10, 2 među prvih 5)

 

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

Hrvatska socijalno-liberalna stranka - HSLS

Nositelj liste: Dalibor Milan, dipl. iur.

7 žena (2 među prvih 10, 0 među prvih 5

 

Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS

Nositelj liste: Vinko Dragović

9 žena (6 među prvih 10, 4 među prvih 5)

 

Hrvatska stranka prava - HSP

Nositelj liste: Mario Galov

7 žena (4 među prvih 10, 1 među prvih 5)

 

Hrvatska seljačka stranka - HSS

Nositelj liste: Stipo Gabrić

8 žena (5 među prvih 10, 2 među prvih 5)

 

Most nezavisnih lista - Most

Nositeljica liste: Katarina Ujdur

7 žena (4 među prvih 10, 2 među prvih 5)

 

Socijaldemokratska partija hrvatske - SDP

Hrvatska stranka umirovljenika - HSU

Nositelj liste: Krešimir Kuran, prof.

7 žena (5 među prvih 10, 3 među prvih 5)